top of page

Data o postupu českých firem k bezemisní ekonomice

Carbon Tracker je komplexním posouzením zhruba 150 největších společností v České republice z pohledu jejich přístupu k udržitelnosti, říká Jakub Skavroň, předseda správní rady Climate & Sustainable leaders CZ.

 

V našem novém seriálu Tržiště inspirací oslovujeme Tváře udržitelnosti s prosbou, aby se s námi podělily o výjimečný udržitelný projekt jejich firmy či instituce a/nebo o zajímavou iniciativu ze zahraničí. Smyslem je dál rozšiřovat paletu příkladů dobré praxe a inspirovat všechny, kdo chtějí udržitelnost posouvat vpřed. 


Na jaký projekt vaší společnosti z oblasti udržitelnosti jste obzvlášť hrdí a proč?

Co jiného by to mělo být, než v českém prostředí unikátní projekt s názvem Carbon Tracker. Tento průzkum je komplexním posouzením zhruba 150 největších společností v České republice z pohledu jejich přístupu k udržitelnosti. Carbon Tracker je měřen stávající uhlíkovou stopou, její redukcí v posledních letech i strategií či ambicí tak činit v budoucnosti. Smyslem přehledu, který platforma Climate & Sustainable Leaders Czech Republic již třetím rokem připravuje, je v dlouhodobém horizontu sledovat pokrok, který největší společnosti dokázaly realizovat v oblasti snižování uhlíkové stopy, a motivovat k potřebným inovacím i ostatní společnosti v české ekonomice.


Komplexní data o připravenosti českých firem na přechod k bezemisní ekonomice jsou poskytována a zveřejňována bezplatně. Jsou komentována předními specialisty z řad našich členských společností. Ti všichni se k aktivitám přihlásili a o své know-how se dělí pro bono, jelikož jsou si vědomi rizika ztráty konkurenceschopnosti českých firem, pokud na dekarbonizaci a s ní spojený nefinanční reporting nebudou české subjekty plně připravené. Jsem si vědom, že za dvěma roky průzkumu je obrovské množství práce a jsem neskutečně hrdý na vysoké manažery kolem sebe, kteří vkládají svou energii právě do této aktivity, do průzkumu Carbon Tracker.Comments


bottom of page