top of page

CIRAA Advisory otevírá první komplexní vzdělávací centrum na téma cirkulární ekonomiky

Každý si pod cirkulární ekonomikou představuje něco jiného, kvůli této různorodosti se poradenská společnost CIRAA Advisory rozhodla založit Cirkulární akademii. Akademie bude sloužit jako centrum pro zájemce, kteří se o cirkularitě chtějí dozvědět více do hloubky a získat širší znalosti. První kurz se otevře firmám i veřejnosti 10. ledna.

 

Cirkulární akademie nabídne škálu mnoha aktivit – od blokového online kurzu, přes workshopy, semináře a konference, po intenzivní letní školu s možností zažít cirkulární ekonomiku na vlastní kůži. „Našim cílem je také připravit kurz pro učitele, aby mohli téma cirkulární ekonomiky začlenit i do svých výukových plánů. Cílovou skupinou našeho vzdělávání jsou totiž všichni – nejen firmy a veřejné instituce, ale i odborná a laická veřejnost a také děti, tedy budoucí generace, která bude muset zacházet s přírodními zdroji jinak, než to děláme v současnosti my. Proto také v rámci Cirkulární akademie oslavíme v červnu Světový den životního prostředí s dětmi, ale i všemi účastníky vzdělávacího programu,” dodává Dagmar Prášková, která Cirkulární akademii v CIRAA povede.


Hlavní aktivitou Cirkulární akademie bude kurz Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám, která se po vzoru metodiky CIRAA Quick Check zaměří na fungování firem a institucí dle principů cirkulární ekonomiky. Kurz odstartuje v lednu 2023. Hlavními tématy budou materiály, voda, energie a energetika, odpady, provoz v budovách a kancelářích, cirkulární nákupy a tendry, externí komunikace a greenwashing s důrazem na aktuální trendy přicházející v podobě unijní legislativy (Zelená dohoda, ESG, taxonomie) a příklady dobré praxe. Kurz bude probíhat online a účastníci se budou moci zároveň zúčastnit i dobrovolných prezenčních workshopů s experty, zakončen ale bude osobním setkáním účastníků. Na podzim bude probíhat navazující kurz s tématy interní komunikace, cirkulárních eventů a problematiky obalů - Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám II.


V rámci Cirkulární akademie bude také možné absolvovat Cirkulární letní školu, první svého druhu u nás. Forma letních škol je určena pro každého, kdo má zájem získat hodně informací ve velmi zhuštěné formě, ale zároveň se zapojit do intenzivních debat a networkingu. Ve třech dnech bude program uspořádán do dopoledních teoretických přednášek a odpoledních interaktivních aktivit a exkurzí. Celou letní školu doprovodí představování příkladů dobré praxe. Cirkulární letní škola bude probíhat v Kampusu Hybernská, na konci srpna.

Cirkulární akademie nabízí i individuální možnosti vzdělávání na míru pro firmy i veřejné instituce. „Cílem Cirkulární akademie je hlavně to, aby si účastníci uvědomili nutnost změny dosavadního myšlení a chování v duchu „vyrob – použij – vyhoď“ a dále šířili principy charakteristické pro cirkularitu – jak omezovat produkci odpadu, jak využívat existující materiály a zachovávat v maximální míře primární zdroje, jak inovativně přemýšlet o ekodesignu a výrobě a udržitelně řešit spotřebu s důrazem na životní cyklus výrobků,” vysvětluje Dáša Prášková důvody a záměry vzniku Cirkulární akademie.


Akademie je vhodná pro klíčové manažery, zaměstnance z oddělení nákupů, udržitelnosti nebo provozu, státní zaměstnance a jednotlivce se zájmem o udržitelnost a aktuální trendy. Také nabízí komplexní pohled do problematiky cirkulární ekonomiky a absolventům pomůže k cestě ke změně procesů v jejich firmě nebo v osobním životě.

Více se můžete dozvědět na jejich stránkách.

Comments


bottom of page