top of page

Case study z Accenture: Lokální program Mental Health

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) duševní zdraví zahrnuje „subjektivní pohodu, vnímanou vlastní účinnost, autonomii, kompetenci, mezigenerační závislost a sebe-aktualizaci intelektuálního a emocionálního potenciálu člověka“. WHO dále uvádí, že blahobyt jednotlivce zahrnuje realizaci jeho schopností, zvládání běžných stresů života, produktivní práci i jeho příspěvek pro komunitu. Když se nedodržuje, může zavinit smrt i závažné choroby.

 

WHO odhaduje, že každý čtvrtý člověk na světě bude někdy v životě postižen duševními nebo neurologickými poruchami a že přibližně 450 milionů lidí v současné době trpí takovými stavy, což řadí duševní poruchy mezi hlavní příčiny špatného zdraví a zdravotního postižení na celém světě.


V roce 2018 společnost Accenture jako jedna z prvních připravila pro své zaměstnance unikátní program, který pomáhá řešit psychické problémy zaměstnanců za pomoci nejvyspělejších technologií i jejich kolegů tzv. spojenců duševního zdraví. „Chceme být pro naše lidi nejen zaměstnavatelem, ale také důvěryhodným partnerem, který jim pomáhá i mimo čistě pracovní rámec. Duševní potíže jsou bohužel stále vnímané jako něco, o čem se nemluví, a to vede k diskriminaci lidí, kteří jim musí čelit,” říká Šárka Vránová, HR ředitelka Accenture ČR.


,,Vnímáme, že potřeby zaměstnanců se mění. Každý čtvrtý člověk se každoročně potýká s nějakým typem psychických problémů, proto je třeba, aby zaměstnavatelé zaměřili své programy i na podporu mentálního zdraví a duševní pohody svých zaměstnanců. Z našeho projektu Mental Health mohou těžit nejen naši zaměstnanci, ale také může být vodítkem pro další firmy, které sledují nové trendy," dodává Šárka Vránová.

 

Lokální program Mental Health stojí na třech pilířích:

  1. Asistenční program pomoci pro zaměstnance (Employee Assistance Program) - asistenční program pomoci pro zaměstnance, který je k dispozici sedm dní v týdnu dvacet čtyři hodin denně. Je k dispozici i jejich blízkým a kromě bezplatné poradenské psychologické služby zahrnuje i pomoc v oblasti právních a finančních problémů. Zaměstnanec kontaktuje profesionálního poradce prostřednictvím telefonu a také si může domluvit osobní poradenskou schůzku. K dispozici je i online portal s uzitecnymi prezentacemi a materialy.

  2. Síť “spojenců” (Mental Health Allies) - stěžejní součástí projektu jsou zaměstnanci ve firmě, kteří absolvují speciální školení v oblasti duševního zdraví. Jejich kolegové se na ně mohou obrátit v případě potřeby poradenství v této oblasti. Mental Health Allies jsou schopni je vyslechnout a je-li potřeba odkázat na profesionální služby v oblasti duševního zdraví. Aktuálně máme v České republice 23 „spojenců“, kteří fungují pod supervizí expertů-psychologů z neziskové organizace FOKUS.

  3. Vzdělávání v oblasti duševního zdraví - Accenture zaměstnancům nabízí širokou škálu školení pro rozvoj zdravějších návyků, včetně základů duševního zdraví, prosperující mysli a vědomého výkonu. V době pandemie koronaviru v Accenture nabídli zaměstnancům ještě větší množství webinářů a worskhopů: “Pandemie ukázala, že s oblastí duševního zdraví úzce souvisí i zdraví tělesné, a proto jsme program duševního zdraví propojili i s oblastí péče o sebe po fyzické stránce a nabídli jsme zaměstnancům lekce on-line cvičení, jógy či běhání,” vysvětluje Šárka Vránová. Vedle toho společnost pořádala i workshopy s nutričními poradci… V období od srpna 2020 do konce srpna 2021 uskutečnili 22 workshopů věnovaných různým tématům podpory duševního zdraví – např. spokojenost a vztahy, ovládání emocí, naslouchání druhým, fungování v online-světě, digitální wellbeing, autismus, ale i např. 3 speciální worskhopy věnované rodičům dětí různých kategorií týkající se zvládání distanční výuky.

 

Mindfulness a meditační aktivity pomáhají podpořit naše duševní zdraví a wellbeing, a proto Accenture pokračuje v objevování nových způsobů, jak zaměstnancům pomoci lépe zvládat stres a úzkost. V dubnu 2021 všem zaměstnancům umožnili přístup do aplikace Calm zdarma včetně Calm coachingu. Globálně mají všichni zaměstnanci přístup k online tréninkům i online programu Thriving Mind, který se podrobněji věnuje tomu, jak lidský mozek reaguje na stres. „V Accenture se snažíme vytvořit kulturu, kde si každý může promluvit o svém duševním zdraví a ví, jak pomoci kolegovi, který se potýká s problémy. Chceme umožnit lidem, aby dělali, co je pro ně správné, pokud jde o duševní pohodu. A technologie může být důležitým kanálem pro ty, kteří nejsou připraveni o svých problémech mluvit, stejně jako pro ty, kteří pracují mimo domov,“ uzavírá Šárka Vránová.

Comments


bottom of page