top of page

5 otázek pro … Veronika Láchová

O jakých oblastech s tématem udržitelnosti se podle ní hovoří málo? Jak se úspěšně vyhnout greenwashingu? Více se dozvíte v odpovědích Veroniky Láchové.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Samozřejmě moje práce pro potravinové banky a v jejím rámci kontakt s retailem a obchodními řetězci. Vždycky mne lákala komplexnější témata a jejich propojení za účelem progrese a to nacházím v tématech udržitelnosti a konceptu ESG.

Bezpochyby mě také hodně ovlivnilo získání cen SDGs v roce 2019. Tam asi začal poprvé zájem o více aspektů udržitelnosti než "Boj proti hladu a plýtvání", který mají v mostu potravinové banky.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Hodně se mi líbí projekt ESG ratingu realizovaný ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti. Těší mne osvěta s ním spojená a přístupnost i pro malé a střední podniky, které mají z ESG reportingu často velké obavy.

Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Určitě osvětou a vzděláváním. Kdykoliv mám možnost diskuze nad těmito tématy, docházíme s ostatními kolegy z oboru stále ke stejnému závěru. Veřejnost nemá o tématech udržitelnosti dostatek informací a to často vzbuzuje strach a pocit ohrožení. Přitom málokdo ví, že udržitelnost se netýká jen životního prostředí, ale i například sociálního souladu nebo podpor komunity.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

O jejich ekonomických přínosech a ekonomické udržitelnosti. Účelem reportingů a udržitelnosti jako celku by neměla být likvadice firem, ale podpoření těch, které to dělají se snahou posunout svou společnost nejen do nezbytné oblasti zisku, ale i do oblasti společenského prospěchu.

Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Stačí trochu přemýšlet a číst - někdy mezi řádky, někdy i v nich - ne všechno, co je zelené je zelené :-) Jinak ve vztahu k široké veřejnosti jsme zase u osvěty. Je třeba vysvětlovat a být trpělivý.


Veronika Láchová vystudovala obor Krizová Radiobiologie a toxikologie na JČU v Českých Budějovicích. Už od vysoké školy působila jako projektová manažerka pro evropské i lokální projekty. Po krátké praxi jako analytik v neziskovém sektoru, spoluzaložila roku 2016 Potravinovou banku Jihočeského kraje, která je nyní 4. největší potravinovou banku v republice. Od roku 2018 působila jako ředitelka České federace potravinových bank. Za jejího působení se podařilo téměř zdesetinásobit obrat potravinových bank a celá síť vyrostla na organizaci, která zachraňuje více než 20 milionů porcí jídla ročně a distribuuje je zdarma do 1300 neziskových organizací a charit na celém území ČR. To vše za přispění navázaných strategických partnerství neziskového sektoru se sektorem retailu, distributory a výrobci. Pod jejím vedením získaly potravinové banky v roce 2019 ocenění SDGs a v roce 2021 Střední neziskovka roku.

Od roku 2021 působí také Board of Director’s of European Food Banks Federation (FEBA), Evropské federace potravinových bank. V roce 2023 po 8letém působení předává Českou federaci Potravinových bank nástupcům a zůstává pouze externista pro zahraniční spolupráci. Momentálně působí jako strategický poradce pro rozvíjející se Českou federaci nábytkových bank a Re-use center, věnuje se širší problematice ESG a poradenství v oblasti marketingu, udržitelnosti a nefinančního reportingu pro malé a střední podniky.Comments


bottom of page