top of page

5 otázek pro ... Tomáše Sequense

Jaký udržitelný projekt v poslední době zaujal Tomáše Sequense? O jakých oblastech s tématem udržitelnosti se podle něho hovoří málo? I na to v anketě mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost odpovídal Tomáš Sequens, advokát a partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

K tématu „udržitelnosti“ jsem se dostal v říjnu 1990, na první přednášce pana profesora Čihalíka na Ústavu pro životní prostředí, Přírodovědecké fakultě UK. Tehdy pan profesor hovořil o konceptu „trvale udržitelného rozvoje“ a v oněch těsně porevolučních měsících to pro nás bylo jako zjevení. Později se k danému konceptu referovalo jako konceptu „trvale udržitelného života“, dnes ke konceptu „udržitelnosti“ – stále však jde dle mého pochopení o ten samý koncept. Fakt, že původně striktně přírodovědné téma je dnes chápáno jako téma všeobecné a všeobjímající, mě nepřestává překvapovat (v pozitivním slova smyslu).


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Téma „udržitelnosti“ dlouhodobě vidím v širokém kontextu energetiky a energetické bezpečnosti. Věřím, že bez dostupných energií a bezpečné energetiky jako takové zůstává „udržitelnost“ spíše jen diskusní tématem, bez většího praktického obsahu a dopadu. V tomto smyslu mě fascinují všechny snahy a projekty, jejichž smyslem je právě zajištění energetické bezpečnosti, kterou chápu jako jeden z pilířů naší bezpečnosti a konec konců svobody jako takové. Takových snah a projektů je v současnosti mnoho a pokud k nim budeme přistupovat bez ideologických brýlí a otevřeně, zůstaneme na té správné udržitelné trajektorii.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Koncept „udržitelnosti“ je konceptem životního přístupu každého z nás k mnoha dílčí tématům, se kterými se každodenně setkáváme. Klíčové je pochopit, že nejde o nějaké „oktrojované“ téma, které přichází tu z Bruselu, tu z Berlína či Paříže a které se týká jen někoho (a pokud možno ne právě mě:). A je nutné zbavit koncept „udržitelnosti“ možné nálepky zelené ideologie a esoterického blouznění – těmi totiž nesmí být a ten, kdo ho takto propaguje, dělá tomuto konceptu zcela medvědí službu.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Budu se opakovat, ale málo se zmiňují energetické, energeticko-bezpečnostní a obecně geopolitické souvislosti tématu a konceptu udržitelnosti. Pokud by nás řešení (či spíše „kvazi“ řešení) nějakých témat vedla mimo mantinely liberální demokracie, nemůže jít o řešení souladná s principy udržitelnosti. Jak například říkám – pokud našim dětem předáme energetiku postavenou na „zelených řešeních“, nicméně energetiku koncepčně závislou na cizích mocnostech nebo energetiku založenou na obtížně dostupných dodávkách energií (ať již fakticky nebo finančně), nebudou takové úsilí naše děti chápat jako udržitelné...


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Maximální transparentností, osvětou a výchovou k obecné i finanční gramotnosti (která se nutně nemusí zaměřovat jen na děti, ale i na mnohé „dospělé“).


Tomáš Sequens je advokát a partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Je absolventem Přírodovědecké fakulty UK, oboru ochrana životního prostředí, a Právnické fakulty UK. Ve své praxi se zaměřuje na energetické právo, právo životního prostředí a horní právo.

Comments


bottom of page