top of page

5 otázek pro ... Tomáše Jungwirth Březovského

O jakých oblastech s tématem udržitelnosti se hovoří málo? Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci? I to bylo tématem ankety mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost, které byl součástí i vedoucí Klimatýmu Asociace pro ezinárodní otázky, Tomáš Jungwirth Březovský.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

K řešení udržitelnosti a klimatu mě přivedlo porozumění, že lidská civilizace směřuje při stávajících trendech k obraznému nárazu do zdi. Snažím se svou malou měrou přispět k tomu, abychom zkusili obrátit kormidlo. Díky tomu aspoň dokážu v noci klidně spát.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Vedle místních iniciativ, v nichž se protíná komunitní aspekt s environmentálním (vinořská Komunitní zahrada Pastvina nebo sociální družstvo Racek v Děčíně), mi připadá pozoruhodné české nerůstové hnutí, které se snaží jak systémovou kritikou, tak i žitou praxí hledat cestu ven ze zaběhnutých a zjevně neudržitelných vzorců.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Důrazem na žitou zkušenost. Spousta lidí ve svém okolí vidí dopady změny klimatu a lidmi způsobené devastace a díky tomu je mnohem víc otevřených diskuzi o nezbytných protiopatřeních. Kromě toho fungují peníze. Máme k dispozici stamiliardy z evropských fondů, ale ty se musí účelně rozdělit do rukou co největšího počtu lidí, ne jen několika velkých firem.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Slonem v obýváku zůstává náš stávající ekonomický model. Vedle všech technologických proměn souvisejících s dekarbonizací se konečně potřebujeme naučit šetřit energie, materiály a emise v absolutních číslech, nikoliv jen dále zvyšovat účinnost na vyrobenou jednotku. Nezbytné společensko-ekonomické proměny snad mohou být jen těžko představitelné, avšak biofyzikální limity Země jsou pevně dané.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Srozumitelná a smysluplná kritéria, co nejvíce transparentnosti na všech stranách a konečně vymahatelnost.


Tomáš Jungwirth Březovský je vedoucím Klimatýmu AMO, který v roce 2019 založil. Zabývá se výzvami spojenými se změnou klimatu a nízkouhlíkovou transformací. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy studoval demokracii a lidská práva na univerzitách v Bologni a Sarajevu. Strávil také půl roku na stipendijním pobytu na Evropském univerzitním institutu ve Florencii, kde se věnoval problematice klimatické mitigace a adaptace v mezinárodních souvislostech. V minulosti pracoval jako policy officer v Migračním konsorciu, jako politický analytik, manažer volebních kampaní nebo učitel na gymnáziu. Během českého předsednictví v Radě EU spolupracoval s Ministerstvem životního prostředí na vyjednávání části klimatického balíčku Fit for 55.Comments


bottom of page