top of page

5 otázek pro … Radanu Leistner Kratochvílovou

Co přivedlo Radanu Leistner Kratochvílovou k tématu udržitelnosti? Má návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu? I to bylo tématem ankety mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost, které byla součástí i Radana Leistner Kratochvílová, ředitelka Odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Rozhodně se jedná o předchozí pracovní zkušenost na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde jsem měla na starost tvorbu Strategie regionálního rozvoje 21+ nebo pracovní skupinu pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území. Potkávala jsem se spousty odborníků, naší snahou bylo aplikovat jejich poznatky do národních politik, a to se dařilo. Významným milníkem byl například vznik strategie RE:START, na které jsem se podílela. Ta má neskutečně silnou dimenzi týkající se všech tří pilířů udržitelného rozvoje. Tři takzvané „uhelné kraje“ (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský) jsou poznamenány svou minulostí spjatou s těžbou uhlí a nyní se vydávají na cestu transformace plnou nových příležitostí-snižování sociálních disparit, obnovu krajiny, podpoření vzdělávání a tvorbu nových pracovních míst. To vše se prolíná s principy udržitelného rozvoje území.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

V našem (nově spuštěném) Operačním programu Spravedlivá transformace bude nových projektů skutečně řada a je se na co těšit. Doporučujeme sledovat www.opst.cz, kde jsou částečně některé již zveřejněny. Z jiných projektů mimo naši činnost, obdivuji energeticky soběstačnou obec Kněžice nebo námět na Chytrou udržitelnou čtvrť Židlochovice – Líchy. Z množství inspirativních projektů, je velmi těžké vybírat jednotky těch nejzajímavějších.

Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Máme v hlavě řadu nápadů na participativní aktivity v rámci našeho programu Spravedlivá transformace. Rádi bychom uskutečnili vycházky za projekty, spustili studentské soutěže na téma udržitelné transformace regionů a více otevírali téma ochrany klimatu a odklonu od uhlí…, třeba i na sociálních sítích.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Myslím, že o udržitelnosti se hovoří hodně, celkově se diskurz a obecné povědomí těchto témat značně od devadesátých let posunulo – pozitivním směrem. Nicméně, stále jsou zde bariéry, aby to mnozí přijali za své, jako nevyhnutelnou cestu. Mnozí se těchto změn bojí. Myslím, že obecně musíme všem vysvětlovat, že ta změna bude pozitivní, aby došlo k všeobecnému celospolečenskému přijetí. Válka na Ukrajině a energetická krize nám ale komunikaci tématu „nutnost odklonu od uhlí“ značně stěžuje.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

To je složité. Podobně jako jakákoliv jiná dezinformace může být potlačena tím, že budeme používat kritické myšlení, dohledávat si informace, a především se zajímat o svět okolo nás – jak funguje, číst ověřená média…


Radana Leistner Kratochvílová je v současné době je ředitelkou odboru podpory přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku na Ministerstvu životního prostředí ČR.

Zabývá se implementací Fondu spravedlivé transformace se zaměřením na sociální, ekonomické a environmentální dopady přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku. Je odpovědná za Operační program spravedlivé transformace. Dříve vedoucí oddělení odpovědného za Strategii regionálního rozvoje na Ministerstvu pro místní rozvoj v ČR. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní politika a diplomacie. Několik let pracovala na Ministerstvu práce na Řídicím orgánu Evropského sociálního fondu a pracovala pro Evropskou komisi na DG EMPL. Hlavním dosavadním úspěchem je vládou schválená Strategie regionálního rozvoje 21+ a její Akční plán a Strategie RESTART pro tři restrukturalizační regiony s bývalými uhelnými doly, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu, která obsahuje specifický program revitalizace brownfields.

Comments


bottom of page