top of page

5 otázek pro … Petru Nováčkovou

Co přivedlo Petru Nováčkovou k tématu udržitelnosti? Jaké projekty jí v poslední době nejvíce zaujaly? I to byly anketní otázky pro manažerku udržitelnosti v Generali České pojišťovně, která byla zařazena mezi Tváře udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Smysl. Měla jsem pocit, že práce na tématu udržitelnosti přesahuje obvyklé hranice - dělám to pro svého zaměstnavatele, pro kolegy, pro klienty. A pak jsem zjistila, že je to téma návykové – čím více vím o důvodech, proč je důležité se tím zabývat, tím větší cítím potřebu opravdu věci posouvat a měnit směrem k větší udržitelnosti. A také chci, abych se za 20 let mohla svým dětem podívat do očí a říct, že jsem opravdu vynaložila upřímné úsilí k tomu, aby se jim tu žilo dobře.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Cirkulární akademie CIRAA.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci? Myslím, že běžná populace je pořád málo informovaná a když už nějaké informace třeba o globálním oteplování získají, tak mají pocit, že to sami nemůžou změnit. Je potřeba vysvětlovat, co může udělat každý, proč by to měl dělat a že každý krok se počítá. Zároveň znovu a znovu zdůrazňovat, že nejde o to být 100% udržitelný a extrémně změnit svůj život a pohodlí – podstatné je si všímat, jaké dopady má moje chování, mít oči otevřené a měnit to, co měnit můžu – postupně, cílevědomě, krok po kroku.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo? Myslím, že o celém tématu udržitelnosti se hovoří málo – mám dojem, že obecně chybí základní porozumění toho, o čem se vlastně bavíme, jaké jsou příčiny a proč dává smysl tím žít. A jak jsem zmiňovala – že si v tom má každý najít svoji vlastní cestu.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Spoléhat na obsah, na fakta i data, opírat se o ně při komunikaci udržitelných témat. Stejně jako dávat věci do souvislostí, nevytrhávat je z kontextu.


Petra Nováčková je v Generali České pojišťovně zodpovědná za tvorbu a implementaci strategie udržitelnosti v ČR i SR. Svou kariéru v pojišťovnictví začala v roce 2008 v Generali PPF Holdingu, pak vedla tým centrálního nákupu Generali České pojišťovny. Absolvovala magisterské studium práv na Univerzitě Karlově v Praze, získala také titul MBA na Nottingham Trent University.

Comments


bottom of page