top of page

5 otázek pro ... Ondřeje Nováka

Co přivedlo Ondřeje Nováka k tématu udržitelnosti? O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle něj stále hovoří málo? I na to odpovídal Ondřej Novák, šéfredaktor zpravodajského portálu Obnovitelně.cz, v rámci ankety mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

K lásce k přírodě mě vedli od malička rodiče a když jsem pak začal dělat naplno novinařinu, přirozeně se k tomu přidala i problematika klimatických změn. Opravdový zlom ale u mě nastal v roce 2019, když jsem jel s jihočeskými vědci na Špicberky natáčet reportáže o jejich expedici. Pluli jsme v říjnu před začátkem polární noci po širé hladině jednoho zálivu a najednou od výzkumníků slyším “tady všude býval ledovec, ale během posledních pár let zmizel.” Do té doby jsem teoreticky rozumněl tomu, co je to klimatická změna, ale až v ten okamžik jsem “pochopil,” co reálně znamená oteplování klimatu a jaké nezvratné změny přinese. A od té doby se snažím na rizika plynoucí z klimatických změn upozorňovat.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Jako obyvatel Prahy bedlivě sleduji snahy o zklidnění dopravy v centru a omezení transitu. Hodně se mi líbil výzkum spolku Senzorvzduchu, který z vlastní iniciativy provedl dlouhodobé měření koncentrací nebezpečného oxidu dusičitého na různých místech v Praze a upozornil, že snad všude koncentrace této látky (produkované spalovacími motory) několikanásobně přesahují povolené limity. Jsou to důležitá data a doufám, že magistrát i městské části k nim přihlédnou, až budou rozhodovat třeba o zákazu průjezdu centrem pro nerezidenty nebo o regulaci neekologických vozů SUV.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Je důležité nejen upozorňovat na problémy, ale také hledat jejich řešení. A i když se problém klimatické změny dostal konečně i do mainstreamových médií a novináři palčivost tohoto problému začínají chápat, tak o řešeních, která jsou momentálně na stole, máme tendenci pořád pochybovat a hledat na nich chyby. Přitom k tomu není důvod. V řadě zemí světa vidíme, že čistá energetika, větší důraz na cirkulární ekonomiku nebo přechod na elektromobilitu jsou funkční řešení se spoustou výhod a je potřeba o těchto výhodach více říkat i našim čtenářům, posluchačům a divákům.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Z mého pohledu se málo mluví o tom, že Česká republika je jednou ze zemí světa s nejvyšší produkcí emisí CO2 na hlavu. Máme pocit, že jsme malí, takže nic nezměníme, nemusíme nic dělat a čekáme, až si velké státy zametou před vlastním prahem. Jenže klimatická změna za pár desítek let promění Česko k nepoznání a my musíme k řešení tohoto problému přispět. Klimatická změna je téma, které má potenciál stmelit rozdělenou českou společnost. Ať je člověk názorově doleva nebo konzervativní pravičák, všichni chceme, aby česká krajina byla nadále zelená, abychom měli husté lesy, sníh na horách a dostatek vody v řekách. Dekarbonizace nám pomůže tohoto cíle dosáhnout.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Myslet hlavou. Pokud nějaká společnost desítky let ničí životní prostředí, podílí se na kácení pralesů, těžbě fosilních paliv nebo nabízí zákazníkům zbytečné plastové obaly a nádobí, těžko takové firmě věřit, že to myslí s udržitelností vážně. A je asi jedno, kolik zaměstná CSR a ESG manažerů a kolik zaplatí reklamních kampaní. Soukromé firmy i státní organizace po celém světě desítky let těžily z levné fosilní energie a drancování nerostných surovin, a pokud má planeta přežít, musí dojít k zásadní proměně celých dodavatelských řetězců. Není to vůbec jednoduchý úkol. Věřím, že to dříve či později zvládneme, ale zatím jsme od ideálního stavu hodně daleko. Takže buďme k sobě upřímní.


Ondřej Novák je šéfredaktorem zpravodajského portálu Obnovitelně.cz..


Comments


bottom of page