top of page

5 otázek pro … Miroslava Dubovského

Jak se jednoduše vyhnout greenwashingu? Jaké udržitelné projekty v poslední době zaujaly Miroslava Dubovského? Více se dozvíte v odpovědích Miroslava Dubovského, Country managing partner ve společnosti DLA Piper, který byl součástí ankety mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Jednak mě toto téma osobně zajímá, mám zájem o stav prostředí ve kterém žijeme, a současně pak naši klienti se na nás stále častěji obracejí s žádostí o právní pomoc v oblasti ESG. To se propojuje i v našich vlastních aktivitách, kdy se DLA Piper globálně snaží být vedoucí kanceláří v této oblasti. Plníme například cíle udržitelného rozvoje OSN a máme řadu ISO certifikátů prokazujících, že to s udržitelností v našem podnikání myslíme vážně.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Zajímavých udržitelných projektů je celá řada. Pokud bych měl vybrat jeden, tak za zmínku stojí například projekt včely na střechách, kde celá řada institucí, majitelů kancelářských budov a také velkých logistických parků instaluje na své střechy včelí úly, které pomáhají monitorovat a zlepšovat životní prostředí v okolí těchto budov.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Podle mě o téma udržitelnosti má značný zájem mladší generace, které patří budoucnost. Vidíme to na našich studentech, kteří témata udržitelnosti reflektují u svého budoucího zaměstnavatele. Této oblasti se pak rovněž dotýká regulatorika, která se plynule rozvíjí. Vzhledem k tomuto si myslím, že další podpoře by nejvíce pomohla lepší komunikační strategie v těchto oblastech. Je potřeba navrátit udržitelná témata do veřejného prostoru, aby se o nich opět více psalo v médiích.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Z mé praxe vím, že společnosti stále nemají přehled o dopadech regulatoriky ESG na jejich podnikání. Málo se hovoří o tom, že korporace mají povinnost zveřejňovat informace o jejich vlivu na životní prostředí a že mají zveřejňovat analýzu finančních rizik vyplývající pro ně z klimatických změn. Nebo i to, že i banky by měly již letos mít povinnost reportovat nakolik jsou portfolia aktivit, která financují, udržitelná. Rovněž tak v případě středních firem je klíčové zaměření na posílení oblasti governance a zejména pak interních procesů.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Podobně jako je tomu u zpráv a zaručených informací. Je potřeba umět kriticky myslet, ověřovat si informace z více zdrojů a nenechat se zlákat pouze nablýskaným PR daných produktů a služeb.

Miroslav Dubovský je řídícím partnerem a zároveň i vedoucím korporátní praxe v pražské pobočce globální advokátní kanceláře DLA Piper. Nad rámec své advokátní kariéry rozhodoval ve více než 250 rozhodčích sporech jako arbitr a je rovněž členem Komise pro mezinárodní rozhodčí řízení při ICC. V loňském roce byl vybrán Evropskou komisí jako rozhodce v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje (TSD) v bilaterárních sporech v rámci obchodních dohod se třetími zeměmi. Miroslav se tématem udržitelnosti nezabývá pouze v rámci vnitřních aktivit firmy, kde se zasazuje o dodržování stanovených cílů udržitelného rozvoje, ale také v rámci své právní praxe, ve které radí klientům z nejrůznějších oborů podnikání s komplexním právním poradenstvím v ESG.

コメント


bottom of page