top of page

5 otázek pro ... Miloše Poláka

Které nové technologie mají potenciál výrazně přispět k udržitelnosti? Jak byste vysvětlil hlavní cíle udržitelnosti žákům první třídy? Které hodnoty a principy jsou klíčové pro udržitelný životní styl? I to byly otázky pro Miloše Poláka, zakladatele neziskového projektu REMOBIL, který se zabývá zajištěním efektivního systému sběru a využití nepotřebných mobilních telefonů.

 

Které hlavní překážky vidíte na cestě k udržitelnějšímu fungování vašeho oboru?

Je třeba snížit reálnou spotřebu a tím se sníží emise skleníkových plynů vznikající při výrobě elektroniky. Také se postupně sníží množství elektroodpadu a potenciální toxicity životního prostředí. Je třeba, aby výrobci zavedli do svých úvah skutečné cirkulární řešení. Například předplacené opravy spotřebičů, vyšší garance funkčnosti a zejména princip „svícení jako služba“ nebo „telefonování jako služba“. My jako lidé nepotřebujeme vlastnit žárovku nebo mobil. Ale potřebujeme svítit a volat.

 

Jak byste vysvětlili hlavní cíle udržitelnosti žákům první třídy? 

Je potřeba nastavit fungování celé společnosti tak, aby nepoškozovala životní prostředí, které tu zanechává pro další generace.

 

Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Takových projektů je moc a moc. Mně se například líbí to, co dělá třeba Kuba Mastík a jeho projekt Navzdory.com. Kuba je neúnavný propagátor up-cyclingu. Pokud chcete vyrobit skvělou a nesmrtelnou tašku z bezpečnostních pásů z aut nebo peněženku ze starých bannerů, jděte za ním. Samozřejmě, vyrábět takové věci nespasí naši spotřební a životní prostředí zatěžující společnost. Ale jasně ukazuje směr myšlení, a to se mi líbí.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Dělat věci opravdově, to stačí.


Které nové technologie mají potenciál výrazně přispět k udržitelnosti?

Určitě fotovoltaika a další zelené způsoby výroby elektrické energie.


Jak se udržitelnost propisuje do vašeho osobního života? Jaké kroky v tomto směru podnikáte?

Snažím se přemýšlet, které běžné denní činnosti mají největší dopad na životní prostředí. Například relativně málo jezdím autem. Pokud jedu za klienty, domluvím se s nimi, aby mě vyzvedli na vlakovém nádraží. A ve vlaku stihnu spoustu práce, kterou bych v autě nemohl dělat. A když jedu od klienta, dám si ve vlaku vychlazenou Plzeň, což bych během řízení auta taky nemohl.


Co se vám osvědčilo v situaci, kdy potřebujete o cestě k udržitelnosti přesvědčit některé zdrženlivější kolegy ve firmě?

To není můj případ, kolegové jsou smýšlením stejní jako já.


Co bude ve vašem oboru hlavním udržitelným trendem roku 2024?

V rámci managementu odpadů to budou myslím nové systémy – například zálohový systém na PET lahve či plechovky a nové EPR systémy na nábytek nebo na textil.


Které hodnoty a principy jsou klíčové pro udržitelný životní styl?

Svoboda, pravda, ohleduplnost, efektivita a spolupráce.


Jak může každý jednotlivec najít rovnováhu mezi moderním životním stylem a udržitelnými hodnotami?

V rámci výše zmíněných principů si toto musí každý definovat sám. Svoboda je základní princip, který musíme ctít. Tedy chcete jezdit autem, které má spotřebu 20 l na 100 km? Můžete, ale musíte si to zaplatit. A tyto finance pak musí být využity na zlepšení stavu životního prostředí.

Hlavním smyslem našeho neziskového projektu REMOBIL je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a využití nepotřebných mobilních telefonů. Průzkumy prokazují, že se v českých domácnostech nachází okolo 12 miliónů kusů odložených a nepotřebných mobilů. Tento fakt představuje skrytou, a přitom významnou environmentální zátěž, kterou se snažíme naší činností snižovat. Udržitelnost doplňujeme sociálním přesahem. Podporujeme dobročinnost, spolupráci s charitativními organizacemi a zaměstnávání osob hendikepovaných nebo na pracovním trhu jinak znevýhodněných.

 

Miloš Polák vystudoval PřF UK, obor ochrana životního prostředí. Od roku 2005 se zabývá environmentálními dopady neustále rostoucího množství elektroodpadu. Problematiku studoval např. v Německu či ve Švýcarsku, dále v rámci postgraduálního studia při Centru pro otázky životního prostředí UK. V roce 2015 úspěšně obhájil dizertační práci na téma Materiálové toky a environmentální dopady malého elektroodpadu. Důkazem, že Miloše Poláka téma recyklace a využití odpadů opravdu zajímá, je jeho dvouměsíční zkušenost práce klasického popeláře v německém Mnichově, během níž viděl nejen nespočet krásných východů slunce z popelářského stupátka, ale též enormní množství odpadu, které naše společnost produkuje.

Miloš Polák je zakladatelem neziskového projektu REMOBIL, jehož smyslem je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a využití nepotřebných mobilních telefonů.

Comments


bottom of page