top of page

5 otázek pro … Milana Ruttnera

Jaký udržitelný projekt v poslední době zaujal Milana Ruttnera? O jakých oblastech s tématem udržitelnosti se podle něho hovoří málo? I na to v anketě mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost odpovídal Milan Ruttner, který má ve společnosti O2 na starosti oblast udržitelnosti.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

K tématu mě přivedly dva důvody – profesní a osobní. Profesní výzva pojmout novou problematiku a zúročit své dlouholeté í zkušenosti z korporátního prostředí při postupné implementaci principů a aktivit ESG do života velké firmy. V osobním životě se snažíme v naší rodině žít a chovat udržitelně již mnoho let.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Projekt udržitelného zemědělství od firmy Carboneg založený na udržitelném přístupu k práci s půdou. Jako firma ho aktivně podporujeme, protože jsme přesvědčeni o nutnosti zodpovědného nakládání s půdou i s ohledem na její omezené množství, ale i podpory lokálních zemědělců.

Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Povědomí v populaci je, myslím, celkem dostatečné, nicméně příklady táhnou. Koncept udržitelnosti musí být podporován „ze shora“ - na úrovni vlády a státních institucí, vedení velkých korporací, škol všech úrovní atd. Je třeba podporovat opravdu ty „udržitelné“ projekty, firmy a těm, co zaostávají podávat pomocnou ruku. Důležité je také sdílení zkušeností a pozitivních dopadů daných projektů a aktivit.

Dovedu si kupříkladu představit úpravu informací u všech výrobků – jakou mají uhlíkovou stopu například.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Nevím jestli se hovoří málo o cirkulární ekonomice a zodpovědném sourcingu, ale to by byla ta dvě stěžejní témata.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Návodů je jistě celá řada. Z mého pohledu jde v první řadě o integritu lidí, kteří řídí firmy. Dále je potřeba aplikovat principy jednoznačné transparentnosti a důvěryhodnosti. Aplikovat princip tzv. „carrot and stick“, tj. poukazovat na ty, kteří dělají ESG správně a následně je i odměňovat a znevýhodnit ty, kteří se pouze schovávají za „greenwashing“. Myslím, že v tomto ohledu jsme na dobré cestě.


Milan Ruttner je absolventem University of Nevada v oboru Mezinárodní vztahy. V O2 je zodpovědný za vytvoření a implementaci ESG strategie. Klíčové projekty, kterým věnuje hlavní pozornost jsou zavádění cirkulární ekonomiky, komunikace a vzdělávání v oblasti ESG a příprava na SBTi. Při zavádění strategie udržitelnosti chce zužitkovat bohaté mezinárodní zkušenosti v oblastech HR či Prodeje.

コメント


bottom of page