top of page

5 otázek pro ... Michala Putnu

Co přivedlo Michala Putnu k tématu udržitelnosti? Jaké udržitelné projekty plánuje Raiffeisenbank? I to bylo tématem ankety mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost, které byl součástí i Michal Putna, Sustainability Officer v Raiffeisenbank.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Rád bych přispěl k rozvoji principů odpovědného bankovnictví, protože bankovní sektor je pro zelenou tranzici naprosto klíčový – financuje přechod na nízkoemisní ekonomiku.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Zajímavých udržitelných projektů byla celá řada, pokud bych měl vybrat pouze jeden, byl by to projekt S.A.W.E.R., který dokáže ze vzduchu vyrábět pitnou vodu a to i v pouštních podmínkách a je navíc energeticky soběstačný.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Domnívám se, že klíčem k úspěchu je jít příkladem, být autentický a podporovat vzdělávání. V oblasti bankovnictví, kde se pohybuji, se nabízí možnost rozšířit již existující vzdělávací programy věnované finanční gramotnosti o část zaměřenou na udržitelné finance, resp. odpovědné bankovnictví. Edukace je také cesta, kterou se rozhodla Raiffeisenbank jít a ESG poradenství již tvoří nedílnou součást nabídky našim klientům, a proto máme nový specializovaný tým na podporu sustainable finance. Navíc pro zaměstnance banky průběžně připravujeme semináře zaměřené na udržitelnost, abychom zvýšili informovanost a podnítili zájem o téma ESG.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo? Udržitelnost, v praxi často zkracovaná jako ESG, se dle mého názoru stále hodně zaměřuje na environmentální aspekt „E“, přičemž „S“ a „G“ jsou zatím poněkud upozaděné (například i proto, že k těmto oblastem zatím neexistuje finální taxonomie). Oblasti společenské odpovědnosti včetně odpovědné správy (governance) tak stojí v pozadí.

Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Znát dobře ESG regulatorní požadavky, být transparentní a vzdělávat v oblasti udržitelnosti. Domnívám se, že některé z případů greenwashingu nejsou záměrné, ale pramení spíše z neznalosti, proto je edukace tak důležitá. Jak na straně banky/podniků, tak na straně zákazníků.


Michal Putna vystudoval ekonomii a politologii. V Raiffeisenbank působí od roku 2022 na pozici Sustainability Officera. Před tím pracoval v bankovním sektoru na různých pozicích, které zahrnovaly finanční analýzu, řízení regulatorního kapitálu nebo kontrolu a správu regulatorních rizik včetně stresového testování.

댓글


bottom of page