top of page

5 otázek pro ... Michaelu Weissovou

Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci? Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu? Jak se udržitelnost propisuje do vašeho osobního života? I na takové otázky v rámci ankety 5 otázek pro Tváře Udržitelnosti odpovídala Michaela Weissová, ředitelka nevládní ekologické organizace Home for Trees.

 

Jak byste vysvětlili hlavní cíle udržitelnosti žákům první třídy? S dětmi pracujeme a učíme je v rámci našich sázecích akcí hodně o přírodě a nejvíce o jednom z hlavních cílů udržitelnosti, kterým je šetrné využívání přírodních zdrojů. Že je důležité šetřit s vodou, aby jí bylo stále dost pro všechny lidi, zvířata a rostliny, protože žízeň je hodně nepříjemný stav pro všechno živé a proto například sázíme stromy, které pomáhají mimo mnohé jiné skvělé a důležité věci zdržovat vodu v krajině a tím mohou růst nejen ony, ale celé ekosystémy. Že je důležité třídit odpad, aby se z jeho části daly dále vyrábět nové věci, které potřebujeme a přitom se nemusely ničit další stromy, voda, půda, vzduch. Že je země živá a že my lidé jsme také příroda, jsme její neoddělitelnou součástí a naším úkolem je jí chránit a pomáhat udržovat rovnováhu. Že i to, co si budou chtít kupovat, jaké jídlo jíst a jak trávit volný čas hodně ovlivňuje nejen to, jak se budou ony samy cítit, ale také to, v jakém stavu bude naše planeta. A v neposlední řadě i to, že je vše propojené.

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

K přírodě a obzvlášť k lesům mám vztah snad od vždy, ale v roce 2019, jak začaly celosvětové požáry a vrcholila kůrovcová kalamita, jsem velmi silně cítila, že s tím chci za sebe něco udělat a tak jsem založila ekologickou organizaci Home for Trees, ve které s profíky sázíme nové biodiverzní lesy po celé ČR, které jsou odolnější vůči změnám klimatu a pomáháme tak zadarmo majitelům lesů, městům, obcím a tím přírodě a nám všem.

Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Za mě je to určitě ukazovat pozitivní případy a skutečné dopady zodpovědného chování namísto strašení, které už lidi odrazuje. Za nás je to zvát rodiny s dětmi, přátele, kolegy a školáky na sázení nového lesa, kde na ně čeká krásný doprovodný program, pochoutky na ohni, soutěže, přednášky, dárečky a skvělá atmosféra, která se jim nejvíce otiskne do paměti.

Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Tohle je velmi zajímavá a potřebná otázka. A musím říct, že i v oboru lesnictví se některé subjekty dopouští očividného greenwashingu veřejným strašením lidí nepodloženými daty například ohledně CO2. My jdeme cestou pozitivní inspirace, ukazujeme jak, kde, co a s kým sázíme, zveme k tomu všechny, máme tým lesních pedagogů a z oboru vysokoškolsky vzdělaných koordinátorů, kteří s lidmi na akcích rozmlouvají, vysvětlují a dávají informace do kontextu. Kontext je všechno a také transparentnost.

Jak se udržitelnost propisuje do vašeho osobního života?

Jsem citlivý člověk, který přemýšlí nad souvislostmi a také budoucností, jakou stopu tu zanechá a to mě přivedlo i k založení Home for Trees, sázím aktivně stromy, omezuji létání, nestavím dům na dříve neobydleném kusu země, což je hlavně permakulturní přístup, třídím odpad a pořádám v místě bydliště hromadné úklidové akce, edukuji děti v rámci našich programů pro děti, nakupuji co nejvíce lokálně, šetřím s vodou, pomáhala jsem útulkům, starým lidem, aktivně se zapojuji do smysluplných petic a hlavně jsem tzv. na příjmu, což pro mě znamená, že sleduji celosvětové dění a vývoj ve vědě a v poznání, dívám se kolem sebe a reaguji na potřeby okolí a místní přírody, posouvám své názory, evolvuji svá rozhodnutí a přístupy a uvědomuji si, co na základě nově získaných informací dělám a proč.


Michaela Weissová je zakladatelkou a ředitelkou nevládní ekologické organizace Home for Trees. Jedinou českou organizací, která je členem celosvětové sítě Plant For The Planet a evropské organizace Pro Silva Bohemica. Dále je členkou evropské organizace Pro Silva Bohemica a spolupracuje s odborníky z oblasti lesnictví, ekologie, hydrobiologie, s majiteli lesů, obcemi, městy, firmami, partnery organizace a vede teambuldingy. Další profesí lektorkou hatha, fasciální, rehabilitační a dětské jógy, celostní výživová poradkyně se zaměřením na léčbu potravinami a bylinami, autorka knihy „Jak přírodně na candidu“ u nakladatelství Grada a autorka webu o přírodním uzdravování těla a ducha Slunečný život, který je pro svou hodnotu součástí webarchivu Národní knihovny ČR.

Comments


bottom of page