top of page

5 otázek pro … Martinu Šilhánovou

Jak se úspěšně vyhnout greenwashingu? O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se stále hovoří málo? I to byly otázky pro Martinu Šilhánovou, Sustainability Lead Nestlé CZ&SK, která se zapojila do ankety mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

K udržitelnosti jsem se dostala přes téma Food waste a agendu společenské odpovědnosti, které jsem se dlouhá léta věnovala. Navíc mě to téma osobně zajímá a vnímám ho spolu s udržením demokratických principů ve společnosti za naprosto zásadní. Je to na každém z nás, jak přispějeme, jak se chováme, jakou kulturu šíříme a přenášíme jako spotřebitelé na výrobce a prodejce.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Musím zmínit spíše než projekt oblast, která mě naprosto pohltila, a tou je regenerativní zemědělství. Dává mi velký smysl nejen kvůli snižování uhlíkové stopy potravin, ale hlavně z pohledu udržitelnosti naší planety, ekosystému a biodiverzity, pestrosti krajiny. Máme nádhernou zemi a pestrá a zdravá krajina je benefitem pro každého z nás.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Vzděláváním a osvětou. Pokud budeme jako spotřebitelé chápat, že svým nákupem děláme nějakou volbu, a co ta volba stojí a znamená v dopadech na naši planetu, životní prostředí, zdroje a ekonomiku, tak pak se můžeme rozhodovat zodpovědně. Ale k tomu je potřeba opravdu vzdělávat, vysvětlovat, ukazovat příklady a stimulovat např. cirkulární ekonomiku, transformaci v zemědělství a mnoho dalšího.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Vnímám, že jsou témata jako například obaly, která jsou vděčná, protože si obal každý umí představit. Udržitelnost není o jedné oblasti, ale o propojenosti všech oblastí, spolupráci a společném postupu. Nefunguje to, že vyřešíme izolovaný problém a vše se uzdraví. Tak snadné to bohužel není. Vše se vším souvisí, a tak je potřeba řešit všechny scopy SBTi a přistupovat k tématu udržitelnosti eticky.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Věřím, že častěji dojde ke greenwashingu neúmyslně z neznalosti než záměrně. Proto je potřeba vzdělávat ve firmách, školách, institucích, aby nebylo možné každého opít rohlíkem, a přistupovat k udržitelnosti opravdu upřímně, eticky a transparentně. Interně máme nastaven nástroj a tým přes nějž veškerá tvrzení, texty a prohlášení ohledně udržitelnosti musí projít. Tvrzení musí být podložena důkazy např. LCA studií, skutečným měřením a dosaženými výsledky. Není možné střílet jen tak bez podkladů. A asi bychom si měli všichni uvědomit, že zkratky a jednoduchá řešení nemusí nutně vést k cíli.


Martina Šilhánová pracuje ve společnosti Nestlé od roku 2015 a v současnosti působí na pozici Sustainability Lead Nestlé CZ&SK. Více než 10 let se podílí na různých projektech v rámci spoluprácí firem a neziskových organizací. Své pracovní zkušenosti v oblasti CSR v minulosti získala v obchodním řetězci TESCO. V roce 2013 patřila mezi iniciátory projektu Národní potravinové sbírky a ve spolupráci s Federací potravinových bank a Byznysem pro společnost stála u jejího zrodu. Vystudovala magisterské studium na Vysoké škole finanční a správní v oboru marketingová komunikace.

Comments


bottom of page