top of page

5 otázek pro ... Martina Sedláka

O jakých oblastech s tématem udržitelnosti se hovoří málo? Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci? I to bylo tématem ankety mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost, které byl součástí i programový ředitel Svazu moderní energetiky, Martin Sedlák.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Vystudoval jsem klasickou energetiku, která byla před pomalu 20 lety hlavně o spalování fosilních paliv. Uhlí jsem však vnímal v negativním kontextu bourání měst a obcí v severních Čechách. Díky spolupráci s environmentálními organizacemi se mi otevřel svět zdrojů, které produkují energii bez kouře. Dynamicky se rozvíjející obor obnovitelných zdrojů, jako nově nastupující technologie, byl přesně to, co mi v Česku chybělo. Proto jsem se pustil do popularizace témat spojených s fotovoltaikou, větrnými turbínami a časem také akumulací energie. Rozvoj bezemisní energetiky chápu jako ekonomickou výzvu spojenou s nezávislostí na spalování zejména uhlí a ropy. Můžeme mít čistou energii bez masivního poškozování planety a díky stále levnějším technologiím zelené energetiky i za dostupnou cenu.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Mohu zmínit vývoj nových řešení z oblasti bezuhlíkové energetiky přímo v Česku. Martin Ledinský na Akademii věd vede tým, který pracuje na pokročilých solárních článcích umožňujících návrat výroby fotovoltaických modulů do Evropy. Tomáš Kazda z VUT v Brně připravil baterie, které snižují závislost na vzácných kovech. Právě příležitosti nových objevů, které se mohou dostat do praxe a tedy přímo k uživatelům, jsou cenným kořením práce na tématu obnovitelných zdrojů energie: stále přináší nové výzvy i příležitosti ke zkoumání a učení se nového.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Potřebujeme posílit energetickou gramotnost spotřebitelů, podobně jako finanční. Loňská energetická krize ukázala, že je třeba právě tuto mezeru rychle dohnat. Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem životního prostředí se loni rozběhla kampaň Zkrotíme energie, která učí domácnosti, jak lze energii spořit nebo si alespoň část vyrobit pomocí vlastních obnovitelných zdrojů. Zateplené domy s tepelným čerpadlem a solárním panelem nepotřebují uhlí nebo plyn a chrání domácnost před pádem do energetické chudoby díky částečné energetické nezávislosti. Jasné přínosy zelené energetiky ukazují výhody Zelené dohody pro Evropu v praxi a dělají z ní Dohodu pro budoucnost. Podobná cesta platí i průmysl.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Česko v rozvoji zelené energetiky zaspalo. Daří se nám v posledních letech v rozvoji solární energetiky, kde se nám po 10 letech podařilo smazat negativní nálepky. Podobně optimistický pohled potřebujeme ale také na větrnou energetiku. Jako fotovoltaika, tak vítr se velmi dobře sezónně doplňují a umožňují vytěsnit část spotřeby fosilních zdrojů. Pochopitelně potřebujeme řešit také akumulaci energie a další nové prvky na energetickém trhu: agregaci a flexibilitu, možnosti komunitní energetiky nebo domácí produkci zelených plynů: od biometanu po vodík. Pokud se podaří odblokovat bariéry v podobě složitých povolovacích procesů, zvládneme efektivně dekarbonizovat naši ekonomiku a udržet v Česku konkurenceschopný průmysl.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Často stačí zdravý rozum, aby se spotřebitelům podařilo odhalit, že některé produkty si na udržitelnost jen hrají. Je však dobře, že se zelená témata dostávají do pozornosti i českých spotřebitelů. Dá se očekávat, že podobně jako mladá generace na západě, i ta v Česku bude od svých oblíbených firem očekávat, že nabídnou produkty s čistou stopou. Pro firmu je pak klíčové, aby své zákazníky nezradila.

Do budoucna pomohou spotřebitelům v orientaci nová evropská pravidla, která mají do marketingu firem vnést v tomto ohledu srozumitelnost. Do té doby doporučuji zjišťovat si co nejvíce informací o konkrétních produktech konkrétních firem, sledovat odborné platformy, jako například Nogreenwashing a přemýšlet nad reklamními kampaněmi kriticky.


O Svazu moderní energetiky se dozvíte více na jejich webových stránkách zde.Comments


bottom of page