top of page

5 otázek pro ... Martina Růžičku

Které hlavní překážky vidíte na cestě k udržitelnějšímu fungování vašeho oboru? Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci? I to byly otázky pro ředitele úseku pro dekarbonizaci Martina Růžičku, který působí v oblasti vývoje a optimalizace ve společnosti ORLEN Unipetrol.

 

Co je pro vás osobně aktuálně největší téma v rámci udržitelnosti?

Zcela jistě cirkulární ekonomika. Efektivní a cirkulární využití odpadů, snížení skládkování, materiálové využití odpadů. To je oblast, kde Česká republika má potenciál hrát významnou roli. Máme zdroje a znalosti, můžeme tedy být v těchto procesech efektivní. Je potřeba najít cestu pro spolupráci napříč celým řetězcem.


Které hlavní překážky vidíte na cestě k udržitelnějšímu fungování vašeho oboru?

Nejasná a velmi často se měnící legislativa. Obrovské finanční prostředky nezbytné pro transformaci rafinérského a petrochemického průmyslu. Špatná situace na trhu práce omezující realizaci projektů.


Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Narodil jsem se a celý život žiju v Mostě. Zde víme, co znamená zdravé životní prostředí a jakou má cenu. Pokrok, který náš region udělal, je obrovský a váží si ho tady velká většina populace. Zároveň celý svůj profesní živost řeším procesy zlepšování stávajících procesů, které jsou v rafinériích a petrochemii environmentálně náročné. Cesta k udržitelným projektům jako je recyklace či vodíkové technologie tak byla poměrně jasná. Věřím, že průmysl je pro ČR důležitý a bez transformace bude ve velkých problémech. Rád bych tedy k jeho zachování přispěl.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Jedinou cestou je objektivní a otevřená komunikace. Ta v této chvíli zásadně chybí. Chybí veřejná diskuze a nastavení dosažitelných cílů. Témata se zjednodušují a politizují. Česká republika se musí definitivně přihlásit k plnění cílů udržitelnosti a jasně je komunikovat veřejnosti. Veřejná sféra musí jít příkladem, musí zavádět prvky udržitelnosti.


Co podle vás přinese povinný ESG reporting, který zavádí pro velkou část firem Evropská unie?

V první fázi přinese obavy a určitou nejistotu. Tato fáze však rychle odezní a v druhé fázi přinese pochopení jednotlivých společností, jak k tématu ESG efektivně přistoupit, co je pro jednotlivé společnosti důležité, kde jsou jejich silné stránky a kde ty slabší. Nutně to také bude znamenat posílení daných týmů. Může také přinést vhodný benchmarking pro jednotlivé společnosti, určí dobrou praxi a správné cesty.

Comments


bottom of page