top of page

5 otázek pro … Lukáše Jiřího Horčičku

Které hlavní překážky vidíte na cestě k udržitelnějšímu fungování vašeho oboru? Co se vám osvědčilo v situaci, kdy potřebujete o cestě k udržitelnosti přesvědčit některé zdrženlivější kolegy ve firmě? Které hodnoty a principy jsou klíčové pro udržitelný životní styl? I na to odpovídal Lukáš Jiří Horčička, ředitel společnosti SERVISBAL, který byl nově zařazen do pokračování přehledu výjimečných tváří na poli udržitelnosti – Tváře Udržitelnosti.

 

Které hlavní překážky vidíte na cestě k udržitelnějšímu fungování vašeho oboru?

Dotace. Ty křiví trh, a tak peníze neputují tam, kde by mohly mít největší efekt. Proč se třeba víc nepoužívají dotované úvěry?


Jak byste vysvětlili hlavní cíle udržitelnosti žákům první třídy?

Nevysvětloval bych je a poslal bych děti ke skautům, aby si to zažili.

 

Co podle vás přinese povinný ESG reporting, který zavádí pro velkou část firem Evropská unie?

V první fázi paniku, greenwashing a zmatek. V druhé fázi snad větší tlak na to, aby podniky přemýšleli o své budoucnosti a dopady na okolí. Snad.

 

Co se vám osvědčilo v situaci, kdy potřebujete o cestě k udržitelnosti přesvědčit některé zdrženlivější kolegy ve firmě?

Říkám kolegům, že budujeme firmu při­pravenou na budouc­nost. Která firma totiž přežije spíš? Podnik, který se snaží o to, aby nedrancoval přírodu, aby měl nastavené rozumné vztahy se zaměstnanci a regionem, plánuje v dlouhodobém horizontu a má správně nastaveny mechanismy řízení, nebo podnik, který myslí jen na krátkodobý úspěch, za­městnanci i místní komunity jsou mu lhostejné a ne­stará se o budoucnost?

 

Které hodnoty a principy jsou klíčové pro udržitelný životní styl?

Udržitelné hodnoty jsou pouze ty demokratické, vycházející z individuální odpovědnosti vůči sobě, druhým i přírodě. Těm, kteří tvrdí, že je třeba zlepšit společnost a systém, budou nakonec v novém systému dělat nepořádek obyčejní lidi.

Comentários


bottom of page