top of page

5 otázek pro … Lukáše Ferkla

O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo? Co může přinést povinný ESG reporting, který zavádí pro velkou část firem Evropská unie? A co osobně přivedlo Lukáše Ferkla k tématu udržitelnost? I to byly otázky pro spoluzakladatele firmy EnviTrail, Lukáše Ferkla.

 

Co je pro vás osobně aktuálně největší téma v rámci udržitelnosti?

Určitě dodavatelské řetězce. Udržitelnost je také o integraci a holistickém přístupu, je potřeba mít široký rozhled. Z pohledu firmy to znamená rozhlížet se po celém dodavatelsko-odběratelském řetězci, kterého jste součástí, a přemýšlet, co můžete ovlivnit a co můžete zlepšit. V byznysovém prostředí to znamená shromažďovat více informací, než jste zatím byli zvyklí, zároveň více informací poskytovat. Vyvážit transparentnost s ochranou citlivých informací je samozřejmě výzva, ale může nás posunout o kus dál.


Jak byste vysvětlili hlavní cíle udržitelnosti žákům první třídy?

Tři hlavní věci:

1) Hodně čti a poznávej svět kolem sebe. Jestli chceš v životě něco dělat pro ostatní, musíš pochopit, jak svět funguje.

2) Moje babička ráda říká “furt myslet”. U všeho přemýšlej, co to způsobí.

3) Netrap se tím, co nemůžeš ovlivnit. Dělej, co můžeš, možná o trošku víc, to úplně stačí.


Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

K udržitelnosti jsem se dostal už za studií v rámci projektů pro optimalizace procesů a energetiky – tehdy se sice tématu ještě neříkalo souhrnně udržitelnost, ale optimalizace do něj dnes neoddělitelně patří. Téma se ve společnosti dostalo do popředí během mého působení na ČVUT, kde jsem měl v rámci vědecké činnosti možnost poznat, jak se rodí a vznikají konkrétní technická, ale i společenská a ekonomická řešení pro zlepšení udržitelnosti. Protože mě lákalo pomáhat konkrétním firmám a být jim víc nablízku, založili jsme EnviTrail a věnujeme se tomuto tématu na 100 %.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Domnívám se, že málo se hovoří hlavně o samotné “udržitelnosti”. Je to velmi široké téma, spíše filozofický koncept než cokoliv jiného, a je opravdu velmi široce nadužívané. Buď se redukuje na parciální téma, třeba na uhlíkovou stopu, nebo firmy zdůrazňují jednu oblast udržitelnosti a zamlčují ty své činnosti, které udržitelné rozhodně nejsou. To je podle mě velký problém. Když se mluví o udržitelnosti, mělo by se o ní mluvit jako o celku.


Co podle vás přinese povinný ESG reporting, který zavádí pro velkou část firem Evropská unie?

Nejsem v této otázce optimista. Cílem je samozřejmě přimět firmy k zodpovědnějšímu chování. Principiálně je to vymyšlené dobře, ale provedení je bohužel dost špatné. Platné i připravované legislativní dokumenty jsou zbytečně komplikované a protiřečí si, takže ani my, kteří se v těch předpisech každodenně pohybujeme, často pouze tušíme, co ta která pasáž znamená. Nepříjemným důsledkem zejména v menších firmách je, že člověk, který měl dřív na starost reálné projekty, se teď věnuje vyplňování tabulek. Měl by být kladen daleko větší důraz na skutečnou změnu a legislativa by to měla usnadňovat, ne přinášet komplikace. My se v EnviTrailu snažíme firmám s reportingem pomáhat, ale sami cítíme, že to není dlouhodobě udržitelné.


Lukáš Ferkl je spoluzakladatel firmy EnviTrail, kde vede konzultační tým a garantuje používané metodiky. Lukáš je seniorní odborník na životní prostředí s dlouholetou zkušeností s mezinárodními projekty, v oblasti energetiky a řízení udržitelnosti se pohybuje od roku 2004. Během svého působení na pozici ředitele UCEEB ČVUT byl zodpovědný za přibližně 200 projektů ročně a spolupracoval s více než 300 českými i mezinárodními partnery.

Yorumlar


bottom of page