top of page

5 otázek pro ... Kateřinu Šveřepovou

Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci? Jak se jednoduše vyhnout greenwashingu? I na to v anketě mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost odpovídala Kateřina Šveřepová, advokátka a partnerka advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Byl to celkem přirozené a nenásilné propojení témat, kterým jsem se v naší kanceláři věnovala od počátku – projekty společenské odpovědnosti, správy a řízení korporací a energetiky a čisté mobility.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Pozornost si zaslouží všechny projekty, které se snaží v nepřehledné změti evropských a národních předpisů i polopravd o udržitelnosti dát těm, na které nové povinnosti dopadnou praktický návod a pomocnou ruku. Z nich bych vyzdvihla projekt pražské Hospodářské komory nabízející jednoduché posouzení udržitelnosti dle taxonomie určený nejen pro velké podniky, ale hlavně SME. Stejně tak kvituji platformu České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj Rethink, která se snaží prakticky definovat opatření pro sjednocení praxe přechodu k udržitelnému podnikání.

Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Dobrým příkladem a správným přístupem a sebeprezentací TOP korporací. Nejlepší výchovou je vždy vlastní příklad. Pokud politiku udržitelnosti přijmou za své a naučí se ji uvěřitelně žít nejvýznamnější značky na trhu, bude to mít pozitivní dopad na celou veřejnost. Ten trend je patrný už teď, a i u nás ovlivňuje chování alespoň části spotřebitelů, přestože se zatím o skutečné závaznosti evropských pravidel ESG mluvit nedá.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Nemyslím si, že by se o udržitelnosti a jejích jednotlivých oblastech hovořilo málo. Málo se daří pojmenovávat konkrétní opatření a kroky, kterými se ke „stavu“ udržitelnosti (a ambiciózním cílům stanoveným Evropskou komisí) dojde. Ta opatření a kroky by měla vzniknout jako výsledek diskuse a spolupráce mezi veřejnou správou a privátním sektorem, napříč celým trhem.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Co nejrychlejším stanovením pravidel (metod) pro ověřování správnosti nefinančních informací organizací. Myslím, že by to nemělo zůstat jen na auditorech, ale zapojeny by měly být i např. certifikační autority.


Kateřina Šveřepová je advokátka a partnerka advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný, s více než 15ti letou praxí v advokacii. Zaměřuje se na strukturální poradenství klientům v oblasti udržitelnosti, energetiky, železniční dopravy a společenské odpovědnosti. Je členkou pracovní skupiny k Národnímu akčnímu plánu čisté mobility. Je zařazena do žebříčku expertů v oblasti udržitelnosti v projektu TaUdržitelnost. V roce 2019 získala ocenění Právník roku v kategorii Talent roku a v roce 2021 se umístila v žebříčku Economia Významné ženy v právnických profesích.


Kommentare


bottom of page