top of page

5 otázek pro … Jiřího Stránského

Co přivedlo Jiřího Stránského k tématu udržitelnosti? Jak podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci? I na to v anketě mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost odpovídal Jiří Stránský, který se ve společnosti CBRE zaměřuje na poskytování odborného poradenství klientům v oblasti odpovědného investování, řízení firem a budování udržitelných nemovitostních portfolií.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Pro mě jako stavebního inženýra to byly environmentální certifikace budov, které udržitelný přístup ve stavebnictví celistvě popisují. Do dalších oblastími pak daly nahlédnout jednotlivé projekty s přesahem do jiných oborů a vlastní zájem.

Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Oceňuju všechny stavební projekty, které si váží toho, co tady vzniklo v minulosti a které si dají tu práci přetvořit existující, často nevyhovující budovy v nové funkční stavby. Z těch posledních bych zmínil přestavbu londýnské elektrárny Battersea.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Myslím, že je důležité, aby se z udržitelnosti nestalo elitářské téma. Udržitelnost a respekt k prostředí, ve kterém žijeme, musí být celospolečenským tématem. Cestou by měla být pestrá diskuse o dopadech a řešeních, která u různých společenských skupin bude velmi odlišná.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo? Že data a matematika nelžou a čas na přešlapování se krátí.

Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Mluvit věcně o tématu napříč společností s pochopením a vnímáním obav různých skupin.


Jiří Stránský je absolventem magisterského studijního programu Budovy a prostředí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Aktivně se účastní činností České rady pro šetrné budovy a je akreditovaným profesionálem BREEAM, LEED a WELL. Jeho zájem o udržitelnou výstavbu byl patrný již během studií ve volbě odpovídajících pracovních stáží, nicméně naplno se projevil až po absolutoriu ve společnosti RUBY Project Management, která byla dříve součástí mezinárodní skupiny PM Group. Ve společnosti CBRE zaměřené na řízení nemovitostních projektů a staveb se Jiří postupně vyprofiloval až na vedoucího oddělení udržitelnosti. Mimo jiné se podílel na certifikačním procesu kancelářských budov Rustonka, Aspira Business Centre nebo Mississippi House a Misouri Park, projektu nájemního bydlení pro studenty Domeq II+III či rozšíření obchodního centra Chodov. Jiří hovoří plynně anglicky a částečně německy a francouzsky. Mezi jeho záliby patří cyklistika, vysokohorská turistika a kultura všeho druhu.

Comentarios


bottom of page