top of page

5 otázek pro... Jiřího Peroutku

Udržitelnost neznamená odepírat si to, co máme rádi. Ani se pod ní neskrývá asketický způsob života. "I zde lze metodou drobných změn dospět k životnímu stylu, který můžeme nazvat udržitelným a vyváženým," říká v dlouhodobé anketě 5 otázek pro... manažer komunikace řetězce dm Jiří Peroutka. Zároveň zdůrazňuje, že ačkoli je ochrana životního prostředí zásadním tématem, nelze při směřování k udržitelnější budoucnosti odhlížet od ekonomických a sociálních otázek. Trendem roku 2024 bude podle něj transparentnost a odpovědnost pojící se s počátkem evropské směrnice o nefinančním reportingu.

 

Veřejná debata o udržitelnosti se hodně točí kolem dopadů na životní prostředí, tedy pomyslného písmene E ze zkratky ESG. Je podle vás věnována dostatečná pozornost i sociální odpovědnosti skryté pod písmenem S?

I když jsou otázky životního prostředí zásadní, je důležité si uvědomit, že udržitelnost přesahuje ekologické zájmy. Pro vytvoření skutečně udržitelné budoucnosti je třeba se zabývat také sociálními a ekonomickými aspekty, jako jsou spravedlivé pracovní postupy, lidská práva a ekonomická nerovnost. Teprve uznáním a začleněním těchto aspektů můžeme usilovat o spravedlivější společnost, která je postavena na principech udržitelnosti. Ve společnosti dm je sociální oblasti věnována velká pozornost. Začíná u spravedlivého a rovného odměňování spolupracovnic a spolupracovníků a končí podporou neziskových organizací. Příkladem, kde se ohleduplnost k životnímu prostředí i sociální odpovědnost tematicky prolnuly, byla listopadová Sbírka potravin. Zapojili jsme se do ní nejen klasickou formou darování potravin a drogistického zboží v prodejnách, ale i virtuálními balíčky v hodnotě 100, 200 a 300 korun. Ve spolupráci s Českou federací potravinových bank jsme přeměnili virtuální balíčky v reálné produkty, které lidé v nouzi aktuálně nejvíce potřebovali. Virtuální pomoc navíc pomohla snížit uhlíkovou stopu, protože díky ní odpadla nutnost opakované přepravy produktů.

 

Co bude ve vašem oboru hlavním udržitelným trendem roku 2024?

Trendem roku 2024 bude odpovědnost a transparentnost úzce související se začátkem platnosti směrnice CSRD. Jejích 82 metrik bude novým nástrojem, který ekonomickým subjektům umožní výběr partnerů a dodavatelů i dle nefinančních faktorů – dopadů na životní prostředí, dodržování lidských práv a sociálních standardů.

Udržitelný přístup a zodpovědné podnikání patří dlouhodobě mezi klíčové hodnoty celé skupiny dm. Díky německému původu skupiny jsme se již v uplynulém roce i na českém trhu zavázali k dodržování německého zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci. Zákon upravuje odpovědnost podniků za ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv a vztahuje se nejen na činnost samotné firmy, ale i na jednání jejích přímých i nepřímých smluvních partnerů. Je pro nás důležité, aby všichni dodavatelé a další subjekty, s nimiž spolupracujeme, vyznávali stejné hodnoty. Na webu dm.cz byl spuštěn oznamovací systém, který může kdokoliv využít při podezření, pochybnostech nebo získání doložitelných poznatků o porušování environmentálních závazků nebo lidských práv, ať už v dm, nebo v jejích dodavatelských řetězcích.

Samozřejmě vnímáme odpovědnost i za naše zákaznice a zákazníky. Zpřísnili jsme požadavky na označení udržitelných produktů, které jsou pro lepší orientaci zákazníků označeny zelenými cenovkami. Unikátní prodejní strategie založená na dlouhodobých cenách nám umožňuje nabízet zákazníkům vysoce kvalitní šetrné alternativy za dostupné ceny. Rostoucí zájem o udržitelné produkty je pro nás obrovskou motivací.

 

Co se vám osvědčilo v situaci, kdy potřebujete o cestě k udržitelnosti přesvědčit některé zdrženlivější kolegy ve firmě?

Udržitelnost je jednou ze základních firemních hodnot společnosti dm. Inspirujeme se navzájem, vzděláváme se a těšíme se ze společných i individuálních výsledků. Máme propracovaný systém interního vzdělávání, v němž zaujímají kurzy zaměřené na udržitelnost významné místo. Udržitelnost je nedílnou součástí veškerých našich aktivit – bez nadsázky s ní vždy a všude automaticky počítáme. Vedle poskytování relevantních informací jde o příklady dobré praxe sdílené v rámci skupiny zemí dm, mezinárodní i národní projekty a podporu managementu. Každý z nás má možnost věnovat každoročně jeden svůj pracovní den dobrovolnické činnosti. Zároveň může sdílet své udržitelné návrhy a nápady, podílet se na udržitelných opatřeních. Ti váhavější se tak mohou nechat inspirovat dobrými příklady všude kolem sebe. Podporujeme například aktivitu Do práce na kole a motivujeme tak spolupracovníky k udržitelnějšímu způsobu dopravy. Motivujeme ale i naše zákazníky například tím, že nepodporujeme jednorázové slevové akce, které by je nutily nakupovat nad rámec potřeby, ale ubíráme se cestou dlouhodobých cen. Dáváme zelenou start-upům a udržitelným produktům, a to nejen na cenovkách.


Jak může každý jednotlivec najít rovnováhu mezi moderním životním stylem a udržitelnými hodnotami?

Udržitelnost je trendem dnešní doby. Jednat ohleduplně k životnímu prostředí je dnes stejně moderní jako nekouřit. Pokud tedy udržitelnost vnímám jako životní standard, který je slučitelný s mými etickými hodnotami a umožňuje mi propojení s přírodou ve smyslu návratu ke kořenům, tradičním materiálům a hodnotám v moderním pojetí 21. století, misky vah jsou zde zcela vyvážené.

A pokud existuje mezi mým životním stylem a udržitelností určitá nerovnoměrnost, může být nalezení rovnováhy náročnější, ale rozhodně není nemožné. Co je důležité?

  • Definovat si vlastní hodnoty. Udržitelnost může být jednou z nich, spolu s dalšími aspekty jako je zdraví, rodina, přátelé nebo osobní rozvoj.

  • Vzdělávat se. Vyhledávat informace o environmentálních otázkách a dopadu svého jednání na životní prostředí. Pak je možné činit informovaná rozhodnutí. 

  • Začít malými kroky, například tříděním odpadu, omezením spotřeby plastů, zkoušením šetrných alternativ či podporou regionální ekonomiky. Není nutné okamžitě změnit veškeré návyky a ze dne na den přejít na udržitelný životní styl.

Udržitelnost neznamená odepírat si to, co máme rádi. Udržitelnost neznamená asketismus. I zde lze metodou drobných změn dospět k životnímu stylu, který můžeme nazvat udržitelným a vyváženým.

 

Jak se udržitelnost propisuje do vašeho osobního života? Jaké kroky v tomto směru podnikáte?

Po 13 letech působení v dm vnímám její hodnoty jako své vlastní. Stejně jako v rámci svého životního stylu neustále hledám správný balanc mezi pracovním a osobním životem, hledám tento balanc i v rámci svého chování jako rodič či spotřebitel. Jsou to obyčejné věci jako třídění odpadu nebo uvědomělá spotřeba – přemýšlení o nutnosti nákupů produktů, jejich složení, případně i zohlednění toho, jaká firma za produkty stojí. Snažím se zodpovědnost k okolí a životnímu prostředí vysvětlovat a ukazovat i svým třem dcerám pod mottem „vědomá volba“. Dnešní mladá generace vyrůstá v prostředí, kde téma udržitelného způsobu života hraje důležitou roli. Řadu věcí, kterým jsme se my rodiče museli učit, berou děti jako samozřejmost. Dělají je zcela přirozeně. V tomto směru se můžeme učit od sebe navzájem. Samozřejmě jako vždy a všude je prostor pro další zlepšení.

 

 

Jiří Peroutka

Absolvent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Do společnosti dm nastoupil v květnu 2011 a postupně prošel odděleními controllingu, personálního rozvoje a reklamy. Od roku 2016 působí jako manažer komunikace zastřešující marketingové aktivity, včetně interní i externí komunikace a zastupuje společnost v komunikaci s médii. Podílí se na přípravě CSR aktivit, působí jak na národní, tak mezinárodní úrovni společnosti dm.

留言


bottom of page