top of page

5 otázek pro ... Jiří Beranovský

Jak byste vysvětlili hlavní cíle udržitelnosti žákům první třídy? Které hlavní překážky vidíte na cestě k udržitelnějšímu fungování vašeho oboru? I na to v anketě mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost odpovídal Jiří Beranovský, zakladatel a řídící partner EkoWatt CZ.

 

Co je pro vás osobně aktuálně největší téma v rámci udržitelnosti?

Aktuálně se zabývám výrobou a hospodařením energií, úsporami energií a obnovitelnými zdroji. Mimo jiné je důležité správné nastavení prováděcích politik, energetického managementu a implementace příležitostí ke snížení energetické náročnosti. V EkoWATT se dále zabýváme udržitelností budov, environmentálními certifikacemi budov a praktickými strategiemi snižování spotřeb energií a emisí. Máme takové heslo: Každá zbytečná spotřeba je zbytečná.


Které hlavní překážky vidíte na cestě k udržitelnějšímu fungování vašeho oboru?

V ČR je to dlouhodobý problém, který se týká neschopnosti vybrat optimální strategii a držet se jí. Neumíme se kvalifikovaně rozhodovat a promítat rozhodnutí do běžného života. Třeba v oblasti energetické koncepce a politiky státu.


Jak byste vysvětlili hlavní cíle udržitelnosti žákům první třídy?

Pan Lester Brown z World Watch Institutu podal jednoduchou, jasnou a krásnou definici udržitelnosti: "Udržitelná společnost je taková, která uspokojuje svoje potřeby, aniž by zmenšovala vyhlídky příštích generací." Čili, jak píše třeba Fritjof Capra ve své knize Tkáň života, jde o velikou výzvu naší doby, vytvořit takové sociální a kulturní prostředí, v němž uspokojujeme své potřeby aniž bychom zmenšovali šance příštích generací.


Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Jako studenti jsme v roce 1990 založili EkoWATT, což je organizace, která se od svého počátku soustředila na obnovitelné zdroje energie a na energetické úspory. Postupem doby jsme se profesionalizovali. Energetika má na svědomí 40 % emisí v ČR, hned na dalším místě je průmysl a stavebnictví, doprava a budovy. Ve spotřebě energií je třeba největší výzva v ČR náhrada 37 mld. t hnědého uhlí, 9 mld. m3 ZP a 8,0 mil. t ropy. Hnědé uhlí je sice naše, ale ostatní fosilní paliva nás činí závislými na cizích státech, zprostředkovaně dokonce i na Rusku.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Moje srdcovka jsou faktaoklimatu.cz, kterým se podařilo vybudovat myšlenkovou základnu udržitelnosti na konkrétních číslech. Kvalitní informace jsou základ, čím více bude kvalitních informací, tím lépe jsme schopni čelit různým formám dezinformací.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Velmi důležitá se mi jeví kvalitní forma komunikace, která ukazuje praktické příklady. Šířením obecného povědomí se postupně mění i celkové nastavení společnosti. Potom se daří prosazovat i různé druhy politik, které mohou být třeba méně populární. Příkladem jsou třeba pasivní domy, které možná i svým názvem působili nepřátelsky. Lidé nakonec pochopili, že výhodou jsou nízké spotřeby energií a kvalitní vnitřní prostředí. Podobné je to s elektromobily. Jakmile zjistíte, že jsou tiché, mají nižší spotřebu a uvědomíte si, že pokud nestíháte, neumíte plánovat, nechcete jiný.


Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA, je zakladatel a řídící partner EkoWATT CZ s. r. o.. jednatel EkoWATT CZ s. r. o., ředitel o. s. EkoWATT. Senior konzultant v oblasti energetiky, energetický specialista, LEED Green Associate, SB Tool CZ konzultant, odborný poradce EKIS (MPO) a odborný asistent na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd při Fakultě elektrotechnické na ČVUT Praha. Certifikovaný projektant pasivních domů (Passivhaus Institut Darmstadt). Oprávnění vypracovávat PENB a provádět kontroly kotlů a klimatizací. Specializuje se na rozhodovací procesy a vícekriteriální hodnocení, strategii investic, ekonomiku a financování energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie, podnikatelské záměry a studie proveditelnosti, matematicko-fyzikální modelování energetických systémů, energetické audity budov a podnikatelských záměrů. V oblasti obnovitelných zdrojů energie se zaměřuje zejména na využití energie biomasy, sluneční a větrné energie. Byl zodpovědným řešitelem několika projektů výzkumu a vývoje se zaměřením na obnovitelné zdroje. Je autorem či spoluautorem řady publikací z oblasti obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Je jedním ze zakladatelů EkoWATTu, kde působí od roku 1990.

Comments


bottom of page