top of page

5 otázek pro … Ivanu Lorencovičovou

Jak se vyhnout greenwashingu? Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci? Více se dozvíte v odpovědích řídící partnerky a Sustainabilty lead pro CZ&SK Cluster, ze společnosti Deloitte, která byl součástí ankety mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Udržitelnost mi nikdy nebyla lhostejná, vždy jsem si uvědomovala, že způsob, jakým žijeme, má dopad na naše okolí a životní prostředí. V míře našich znalostí a zkušeností jsme se s manželem vždy snažili chovat se odpovědně všude, kde to jde - recyklace odpadu v našem domě, instalace fotovoltaických panelů na střechu a investice do tepelného čerpadla, stavba našeho domu z udržitelných materiálů, jako je dřevo, izolační materiály atd. Samozřejmě, že s mou pozicí ve vedení společnosti a mou rolí Deloitte Impact lídra pro CE region se mé obzory v oblasti udržovatelnosti rozšířily a ještě více si uvědomuji složitost, naléhavost a důležitost tohoto tématu a naléhavost změn v mnoha aspektech našeho života, které nás teprve čekají.

Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Dlouhodobě se ve firmě věnujeme tématu udržitelnosti, přičemž našimi prioritami jsou klimatická krize a podpora vzdělávání a budování dovedností pro budoucnost. Jednou z našich velkých ambicí je dekarbonizovat všechny naše činnosti a postupně snižovat naši ekologickou stopu. Zaměřujeme se na efektivní a udržitelný provoz našich kanceláří, což zahrnuje nákup elektřiny vyrobené z ekologických zdrojů, snižování spotřeby všech médií, motivaci našich dodavatelů a obchodních partnerů ke stanovení cílů udržitelnosti a k aktivnímu přístupu k tomuto tématu. Dekarbonizace je nikdy nekončící proces měření, vyhodnocování dat, nacházení alternativ a změn toho, jak fungujeme. A samozřejmě neustálé vzdělávání o nových přístupech a možnostech, které přinášejí např. nové technologie. Kontinuálně také vylepšujeme naše nakládáni s odpady, takže neustále doplňujeme možnosti třídění odpadu a jeho likvidaci. V souvislosti s úsporami energií děláme pravidelné audity budov, kde sídlíme a upravujeme například cyklus svícení, snížili jsme vytápění v kancelářích podle toho kdy a kde se lidé vyskytují. Máme teď čerstvě za sebou období Vánoc a s ní interní komunikační kampaň Udržitelné Vánoce, ve které jsme se naše zaměstnance snažili inspirovat, kde všude a jak mohou – i malou změnou – přispět k tomu, že vánoční svátky nebudou znamenat přílišnou zátěž pro planetu. Z poslední doby jsou to taky projekty, které se týkají podpory alternativní dopravy našich lidí do práce, kdy jsme jim zaměstnancům například umožnili používat e-bikes. Naše práce také zahrnuje velmi časté cestování, ať už za klienty, nebo za účelem vzdělávání a výměny zkušeností. Proto také intenzivně přemýšlíme o tom, jak organizovat naši práci, aby naše ekologická stopa v této oblasti byla minimální.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Myslím si, že je hlavně důležité umět tohle téma podat správně a inspirativně. Mám pocit, že nejlepší je sdílení ověřených informací, dat a faktů.. Myslím si, že jako firma i jako jednotlivec nejlépe zapůsobíme osobním příkladem. V Deloitte se tedy řídíme zásadou, že pokud chceme naše lidi k něčemu inspirovat, musí vidět, že se tak jako firma a leadership chováme také. A osobně velký smysl vidím v zapojování dětí od útlého věku do debaty o tom, jaká jsou možná řešení environmentálních výzev. Protože jsme v Deloitte, krom jiného, jedním z partnerů mezinárodního projektu Climate Rules, který vzdělává studenty o záležitostech životního prostředí z pohledu ESG na mezinárodní úrovni a podporuje rozvoj kompetencí pro budoucí lídry v oblasti udržitelnosti, měla jsem možnost se při prezentacích školních týmů přesvědčit, že tohle téma studenty velmi zajímá a jsou také velmi motivovaní se aktivně zapojit.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Mám pocit, že téma udržitelnosti jako celek je pro většinu lidí stále nové, málo srozumitelné a málokdo si uvědomuje jeho plný rozsah a hloubku. Většina diskuzí se v současnosti vede o udržitelných zdrojích energie a jejích úsporách, elektromobilitě a budoucnosti dopravy nebo recyklaci obalů. Méně se akcentuje, že udržitelnost zahrnuje také témata, jako je kvalitní a dostupné vzdělávání a zdravotní péče, udržitelné hospodaření s vodou a odpady, vymýcení chudoby a začlenění všech marginalizovaných skupin do společnosti a celou řadu dalších témat. Myslím, že je třeba se zaměřit na otevření diskuse a vzdělávání ve všech těchto oblastech. Politici, které volíme, vědci, společnosti a jejich představitelé, učitelé, ale vlastně každý člověk má v tomto ohledu velkou odpovědnost. Vzdělávat se, číst a přemýšlet...


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Domnívám se, že nejlépe funguje vzdělávání, fakta, transparentní a otevřený přístup v kombinaci s osobním příkladem. Není dobré zjednodušovat a předstírat, že máme řešení na všechny problémy světa. Ve skutečnosti je udržitelnost komplexní a složité téma, které vyžaduje transformaci v mnoha oblastech našeho života. Žijeme v konzumní době, kdy jsme si zvykli na určitý komfort a standard. Lidé neustále chtějí více, rychleji a za méně peněz... a často si neuvědomují, že věci lze (nebo je nutné) dělat jinak, a zdráhají se přijmout změnu. Mnoho lidí očekává, že změny udělají ti ostatní, že jich se to netýká. To je omyl. Týká se to nás všech. Udržitelnost vyžaduje vědomé rozhodnutí a změnu myšlení - jako firmy, ale i jako jednotlivce – že se budete snažit vždy na vaše konání pohlížet i z perspektivy udržitelnosti. Někdy to přinese velký pokrok, někdy to mohou být zdánlivé maličkosti, jako třeba u nás eco mycí prostředky do myček nádobí, balení bez lepidel, rozložitelné propisky nebo jiný papír do tiskáren. Ale i zdánlivé maličkosti mohou mít v dlouhodobém měřítku velký význam. Důležité je to nevzdat a neustále si rozšiřovat obzory.


Ivana Lorencovičová působí více než 20 let v oblasti transakčního poradenství a od roku 2022 je řídící partnerkou společnosti Deloitte na Slovensku a v České republice. Zároveň zastává funkci World Impact Leader v Deloitte Central Europe, v rámci které se věnuje iniciativám zaměřeným na vytvoření udržitelnějšího a spravedlivějšího prostředí v rámci firmy.

Comments


bottom of page