top of page

5 otázek pro … Ivana Holuba

Jaký udržitelný projekt v poslední době zaujal Ivana Holuba? O jakých oblastech s tématem udržitelnosti se podle něho hovoří málo? I na to v anketě mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost odpovídal Ivan Holub, který má ve společnosti Danone na starosti udržitelný rozvoj regionu střední a východní Evropy.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Láska k přírodě, víra v lidské schopnosti a úcta k dalším generacím.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Jeden z nejsilnějších udržitelných momentů a projektů poslední doby je pro mě bezesporu holandský The Ocean Cleanup, který zbavuje oceány plastového odpadu a navíc z jeho části dokáže vyrábět nové produkty (např. recyklované sluneční brýle). Kombinuje silný příběh a nezdolnou víru mladého člověka a zároveň ukazuje dalším nadšencům, že i jednotlivec má neomezené možnosti, jak udělat svět udržitelnější. Je to neuvěřitelná představa, že v roce 2013 představil tehdy teprve 19letý zakladatel Start-upu svůj projekt zařízení na čištění oceánských odpadků světu, v roce 2018 už spustil první ostrý test, přičemž zažíval řadu dílčích úspěchů i neúspěchů kdy technologii postupně vylepšoval (i za štědré podpory dárců z celého světa, kteří mu na projekt dosud poslali už přes 35 milionů dolarů) a už v loňském říjnu zaznamenal první mimořádný milník, kdy se mu podařilo zbavit oceán více jak 10 tun odpadu za necelý týden. Možná i tento úspěch mu dodal potřebné sebevědomí a energii, jelikož v posledních měsících se zaměřil na jednu z největších ekologických výzev naší planety, na vyčištění Velké tichomořské odpadkové skvrny v severním Pacifiku přesahující velikost rozlohy Německa, Francie a Španělska dohromady.


Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Klíčem je srozumitelná, podložená a interpretativní komunikace. V dnešní době informační přesycenosti je pro běžnou populaci velmi těžké filtrovat velké množství dat, certifikací a informací o udržitelnosti, klimatické změně, ESG, CSRD, rovných příležitostech, diverzitě, a mnoha dalších zkratkách a tématech, které zachytí ve veřejném prostoru.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Z mé zkušenosti se dnes již otevřeně hovoří o všech aspektech udržitelnosti, mnohem větší výzvu vidím v jejím uchopitelném popsání široké veřejnosti a překonávání vžitých stereotypů, černobílého vidění světa, dogmat a předsudků, které v souvislosti s udržitelností stále kolují.


Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

V první řadě vždy rozlišuji greenwashing na ten neúmyslný, a ten záměrný. Neúmyslný začíná většinou dobrou myšlenkou, ale pramení z nedostatečné znalosti složitosti problematiky, s čímž se lze často setkat u řady environmentálních témat. Jedním, na prvním pohled udržitelným, projektem úspěšně řešící jeden problém, lze přímo či nepřímo způsobit jiný, mnohem závažnější. Takové případy časem minimalizuje patřičné vzdělání, vědecký pokrok, práce s ověřenými daty a fakty a čerpání expertízy na základě spolupráce s dalšími subjekty. Ten záměrný je z mého pohledu důsledkem nedostatečného úsilí dané firmy investovat do opatření se skutečným dopadem, která jsou často mnohem náročnější, dlouhodobější a ne vždy tak atraktivně komunikovatelná. Proti takovým praktikám se v dohledné době chystá zasáhnout i připravovaná evropská direktiva, která má ambici eliminovat komunikaci neprokazatelně „udržitelných“ tvrzení.

Ivan Holub vystudoval obor Management firem na VŠEM. V Danone má na starosti udržitelný rozvoj regionu střední a východní Evropy a mezi stěžejní oblasti, kterým se věnuje, patří dekarbonizace s důrazem na podporu regenerativního zemědělství, tvorba obalové strategie a získání mezinárodní certifikace B corp, která transparentně definuje vysoké standardy sociální udržitelnosti, environmentální výkonnosti a odpovědnosti. Dříve působil na poli udržitelnosti v obchodním řetězci BILLA a platformě Byznys pro společnost.

Comments


bottom of page