top of page

5 otázek pro ... Editu Šilhánovou

Jak se podle Edity Šilhánové úspěšně vyhnout greenwashingu? Proč se o udržitelnosti nemluví komplexně? Mělo by se téma udržitelnost zapojit do školních osnov? Více se dozvíte v odpovědích Edity Šilhánové, partnerky a specialistky na udržitelnost v poradenské společnosti COM.SE Consulting, která byla součástí ankety mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

K udržitelnosti jsem se dostala postupně. Dlouhé roky jsem působila ve vedení velké firmy, kde pod mým vedením vznikl koncept společenské odpovědnosti. Ten se postupně zcela přirozeně (i proto, že se jednalo o výrobní firmu) začal transformovat do agendy udržitelnosti. Viděla jsem tak v praxi, jak opatření příznivá z hlediska životního prostředí fungují ekonomicky, jak funguje zapojení zaměstnanců. Když jsem v roce 2020 odcházela, bylo pro mě jednoznačné, že se budu právě této agendě věnovat naplno už proto, že bych ráda přispěla ke změně, která je v dnešním světě tolik potřebná. V naší poradenské firmě COM.SE Consulting, pomáháme firmám všech velikostí a oborů s transformací na udržitelný a odpovědný model. Mohu tak tedy využít své letité zkušenosti z korporátního světa i s tématem udržitelnosti pro pomoc dalším firmám.

Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Nedá se tomu asi říkat projekt, ale jsem velmi ráda, že v posledním roce téma udržitelnosti dostává stále větší prostor nejen v odborných diskusích, ale především v médiích, ve veřejné debatě a zejména ve firmách, které si potřebu změny svých zajetých způsobů fungování začínají naplno uvědomovat. Otevření tématu udržitelnosti a diskuse o nutnosti chovat se zodpovědně a s respektem k životnímu prostředí, přírodním zdrojům a vůbec k sobě navzájem je to, co mi dělá velkou radost a naplňuje optimismem. Stejně jako zájem mladých lidí o tato témata.

Ráda bych zmínila i projekt, na kterém se aktivně s kolegyní podílíme – informační portál CSRD.cz, který jsme spolu s dalšími partnery uvedli v život v minulém roce. Cílem je podpořit české firmy v implementaci principů udržitelného a odpovědného podnikání tak, aby využily související konkurenční výhody a jejich potenciál. Postupně tedy budujeme jakousi informační základnu pro udržitelnost ve firemním životě, komplexní informační portál pro ty, kdo ve firmách všech velikostí s tématem udržitelného podnikání pracují nebo pracovat budou, ale i místo pro vzájemnou inspiraci a setkávání lidí propojených tématem udržitelnosti. Daří se nám, za což jsem velmi vděčná.

Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Mluvit, diskutovat, ukazovat příklady, přestat se chovat švejkovsky a začít se dívat na zelenou transformaci, ke které dochází nejen v Evropě díky Green Dealu, ale naštěstí i v jiných částech světa, jako na příležitost, nikoli jako na překážku, kterou je potřeba nějak obejít. Uvítala bych též, aby se agenda udržitelnosti a systematická práce s ESG dostaly mezi priority vlády a byly viditelnější a více podporované i ze strany státu a aby byly firmy pozitivně motivovány inkorporovat principy ESG, resp. udržitelnosti do svých strategií, procesů a chodu firmy.


O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Podle mého názoru se o udržitelnosti často nehovoří komplexně – udržitelnost či ESG se často zkratkovitě zužují jen na ochranu životního prostředí a ještě dál, často jen na emise a uhlíkovou stopu. Udržitelnost ale může fungovat jen pokud jsou zohledněny všechny její aspekty – tedy v rámci životního prostředí nejen emise, ale i hospodaření s vodou, péče o krajinu a půdu, znečištění vzduch atd., nelze ale zapomínat ani na tzv. „S“ – tedy sociální aspekty – komunity, zaměstnance, vzdělání, lidská práva a „G“ – tedy řízení firmy. Udržitelnost je velmi komplexní a to je třeba mít na paměti. Firma, která strukturovaně a chytře pracuje s principy ESG, získává na konkurenceschopnosti a z dlouhodobého hlediska má velkou šanci uspět. Vidíme to v praxi u našich klientů. A ještě jedna věc mi chybí – začlenění udržitelnosti do školních osnov. Vím, že řada pedagogů a škol se těmto tématům věnuje, chybí ovšem jednotná metodika a také ten zmíněný komplexní pohled. Zkrátka udržitelnost by se postupně měla stát nedílnou součástí vzdělání a potažmo života každého z nás.

Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Jako firma – nelhat, nesnažit se manipulovat fakty a uchopit udržitelnost s upřímným zájmem dělat věci dobře, nikoli na oko. Nehledat rychlé, snadné a laciné zkratky. Jen strategický a koncepční přístup se dlouhodobě vyplatí. A jako spotřebitel – nevěřit každé nálepce nebo reklamě, kterou vidím, číst etikety, zajímat se a hledat informace. A nekupovat výrobky firmy, která mě v tomto smyslu zklamala.


Edita Šilhánová je partnerkou poradenské společnosti COM.SE Consulting, která se zaměřuje na strategické poradenství v oblasti ESG/udržitelnosti, reporting a vzdělávání v této tématice; zakládající partnerka informačního portálu www.CSRD.cz . Dříve působila jako profesní právnička, advokátka. Po praxi v advokacii strávila 16 let jako členka vedení společnosti Pivovary Staropramen, kde byla odpovědná za právní agendu, krizové řízení, interní a externí komunikaci a CSR a udržitelnost, a to pro ČR, Slovensko a Maďarsko. Od roku 2020 je partnerkou společnosti COM.SE Consulting.

Comments


bottom of page