top of page

5 otázek pro ... Colette Šinskou

Jak se udržitelnost propisuje do vašeho osobního života? Jak byste vysvětlila hlavní cíle udržitelnosti žákům první třídy? I na to v anketě mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta]Udržitelnost odpovídala Colette Šinská, advokátka v oddělení životního prostředí advokátní kanceláře Deloitte Legal.

 

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Po pravdě k udržitelnosti jsem se dostala až v rámci svého studia na právnické fakultě. Šlo to ruku v ruce s tím, že mě nejvíc bavilo a zároveň fascinovalo právo životního prostředí, kterému se věnuji dodnes. Až později jsem si uvědomila i další aspekty udržitelnosti, nejen ty environmentální. A to je, myslím, klíč k úspěchu, přemýšlet o udržitelnosti komplexně, ve všech souvislostech.

Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Jednoduše o tom mluvit lidským jazykem. Udržitelnost jako pojem může být pro mnoho lidí těžko uchopitelná. Jak jsem již zmínila, myslím, že právě zasazením jednotlivých aspektů udržitelnosti do konkrétního kontextu vzniká hluboké pochopení toho, o čem udržitelnost vlastně je. Když to vztáhnu jenom na sebe, je pro mě udržitelnost především o tom přemýšlet a chovat se tak, aby mě moje dnešní rozhodnutí tak říkajíc nedoběhla zítra. V globálním měřítku je to potom o uvědomělosti celé populace, aby myslela na to, v jakém stavu chceme nechat Zemi dalším generacím. Myslím, že toto jednoduché poselství se často ztrácí v překladu. Posílení komunikace tématu udržitelnosti jako komplexní myšlenky by podle mě zájem o téma jednoznačně podpořilo. Individuální aspekty udržitelnosti mohou působit negativně, protože se často pro jednotlivce jedná o uskromnění se nebo o určitý kompromis. Až v globálním měřítku to celé začne dávat smysl.

O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Vnímám, že se momentálně ještě stále málo hovoří o oblasti ochrany ovzduší a nové regulaci ve vztahu k uhlíkovému clu – to je také agenda, které se v současné době věnuji velice intenzivně. Tato nová norma má za cíl podpořit snižování emisí skleníkových plynů v globálním měřítku, a když to zveličím, podpořit tak v konečném důsledku udržitelnost života na Zemi jako takového. Mám pocit, že se k lidem nedostávají informace o skutečných cílech různých nástrojů, kterými se nejen EU snaží bojovat s klimatickou krizí a aktivně zmírňovat její dopady. Na druhou stranu často nejsou dostatečně informované ani společnosti, kterých se tato regulace bytostně dotýká.

Jak se udržitelnost propisuje do vašeho osobního života?

Aspektů, do kterých se udržitelnost propisuje v mém osobním životě, vnímám hned několik. Od uvědomělého spotřebitelského chování přes snahu o úsporu energií, minimalizaci produkce a správné třídění odpadu až po work-life balance, vztahy v mém životě a šíření osvěty o tomto tématu. Ale to je opravdu jen nutný základ, člověk by se měl stále posouvat a přemýšlet, co je pro něj dalším krokem k udržitelnému životnímu stylu.

Jak byste vysvětlili hlavní cíle udržitelnosti žákům první třídy? 

Když ti dám v pondělí pět jablíček, která by ti měla na svačinu do školy vydržet do konce týdne, nesníš je všechny naráz, ale dáš si každý den jedno jablíčko. Kdybys je snědl najednou, bude tě pravděpodobně bolet bříško, ale také bys po zbytek týdne neměl svačinu a byl bys hladový. Abys pak mohl rozdávat jablíčka i spolužákům, zasadil bys semínka do země a staral se o ně, až by z nich vyrostly obrovské silné jabloně. Tak bys měl jablíčka na dlouho jak pro sebe, tak pro ostatní. To je pro mě hlavním cílem udržitelnosti, chovat se tak, abys nestrádal dnes, ale ani zítra a myslel přitom také na ostatní, nejen na sebe.


Colette Šinská je advokátkou v oddělení životního prostředí advokátní kanceláře Deloitte Legal v Praze s více než čtyřletou praxí v oblasti regulace životního prostředí. Zaměřuje se především na oblast uhlíkového cla (nařízení o CBAM), rozšířenou odpovědnost výrobce a legislativu v oblasti odpadů.

Colette se specializuje na otázky nastupující regulace ohledně mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a komplexní služby na míru ve vztahu k přípravě společností na nové povinnosti vyplývající z této legislativy. V rámci svého působení v Deloitte Legal se věnuje také právním aktivitám organizací odpovědnosti výrobců v České republice a na Slovensku, a také specifikám Evropského systému obchodování s emisemi. Colette má bohaté zkušenosti se zajišťováním souladu s komplexními požadavky veřejné regulace, implementací politik oběhového hospodářství a oblastí udržitelnosti.Comments


bottom of page