top of page

5 otázek otázek pro ... Petra Fialu

Které hlavní překážky vidíte na cestě k udržitelnějšímu fungování vašeho oboru? Co přinese povinný ESG reporting, který zavádí pro velkou část firem Evropská unie? I to byly otázky pro Petra Fialu, ředitel divize exportního, obchodního financování a factoringu Raiffeisenbank.

 

Co je pro vás osobně aktuálně největší téma v rámci udržitelnosti?

Edukace a správné chápání udržitelnosti napříč všemi ´stakeholdery´, tedy mezi těmi koho se to týká již nyní, ale i těmi kterých se to týkat teprve bude. Tím mám na mysli nás jako spotřebitele, firmy, vlády a regulátory. Ano, z výčtu je jasné, že je to téma pro nás pro všechny. Jen tak bude možné vyřešit problém musíš vs. chceš. Naše přirozená nedůvěra k věcem kterým nerozumíme nebo je neumíme pojmenovat je většinou hlavní překážkou jakékoliv změny. A transformace naší ekonomiky na udržitelnou je změnová věc. Je důležité pro každou skupinu najít ten správný jazyk a terminologii, tak aby bylo pro každého pochopitelné. Zkratky a slova jako ESG, EU Taxonomie nelze používat jako hlavní cestu k vysvětlování. Tím nechci snižovat jejich důležitost, naopak.


Které hlavní překážky vidíte na cestě k udržitelnějšímu fungování vašeho oboru?

Nedostatek relevantních dat. Respektive schopnost a ochota data zveřejňovat. Stále převládá nedůvěra a strach z poměřování, resp. strach, že data budou zle interpretováne. Ono to ale apriory není o tom jestli například zanechávám větší uhlíkovou stopu než můj soused, ale jestli mám plán ji snižovat a ten naplňuji. Máme dnes 3 kategorie firem z pohledu dat: nemám (zatím asi nejpočetnější), mám ale nedám, mám.


Jak byste vysvětlili hlavní cíle udržitelnosti žákům první třídy?

Chovám se k sobě, ke svému okolí a prostředí, tak jak chci aby se okolí a prostředí chovalo ke mně. Každá malá drobnost, každého z nás, kterou udělám má obrovskou hodnotu pro nás samotné v budoucnu.


Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Obecně mám rád projekty, které kromě udržitelnosti z pohledu ekologické, zvyšují i přidanou hodnotu a konkurenceschopnost české ekonomiky. Udržitelnost na druhou, chcete-li skutečná udržitelnost. A nemusí to být vždy mega projekt. Aktivity a projeky v rámci cirkulární ekonomiky a nové technologie je něco co přitahuje mou pozornost.


Co podle vás přinese povinný ESG reporting, který zavádí pro velkou část firem Evropská unie?

Doufejme, že transparentnost, která přispěje k většímu pochopení. Protože jsem bankéř tak věřím, že nám přinese i spoustu reálných ukázek toho, že firmy se skutečným plánem z toho benefitují (z pohledu výkonosti firmy a jejího kreditního profilu)


Petr Fiala je bankéřem, který zastával manažerské pozice v bankách jako ABN AMRO, Citi, BNP Paribas, Sberbank, působící aktuálně v roli ředitele divize v Raiffeisenbank a.s. pod, kterou je sdruženo obchodní, exportní, udržitelné financování a financování pohledávek. Dále je aktuálním předsedou Asociace Factoringových společností, ve vedení Komise pro Exportní financování u ČBA a ve správní radě Climate & Sustainable Leaders Czech Republic. Má rád pohyb, vítr a vodu v jakémkoliv skupenství.Comments


bottom of page