top of page

Žili jsme dlouho v materiálové i energetické hojnosti, říká odborník na energetické úspory

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) již od roku 2015 aktivně propaguje a v rámci konkrétních projektů realizuje přechod na cirkulární ekonomiku. Důležitou činností institutu je propojování expertů, firem a obcí v oblasti cirkulární ekonomiky ať už v České republice či v zahraničí. Pro cirkularitu je podle institutu potřeba silná mezisektorová platforma, kde dochází ke sdílení pracovních příležitostí, možností zapojení do konkrétních projektů i zkušeností z praxe. Na konci března INCIEN pořádal diskuzi na téma Green Dealu a jeho aktuálního kontextu v praxi z pohledu cirkulární ekonomiky, kterou moderovala ředitelka institutu Soňa Jonášová.

 

‚‚Cirkulární ekonomika je jedním z pilířů Green Dealu. Ze začátku byla Zelená dohoda pro Evropu komunikována jako energetické téma. V rámci několika cirkulárních diskuzí mnohokrát zazněl názor, že cirkularita dává konkrétní hranice a podobu Zelené dohodě, proti které řada států bojuje. Měli bychom si ale uvědomit, že předmětem Green Dealu jsou projekty, které umožňují firmám snižovat velké množství odpadu, za které platí, nebo předat materiály, které už ve výrobě nepoužívají, jiné firmě. Tyto příklady mohou pomoci zvýšit lokální cyklus spolupracujících podniků, konkurenceschopnost a tak dále. Firmy musí nahlížet na Zelenou dohodu jinak a v pozitivním směru," uvádí ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Jonášová.

Co je z hlediska cirkulární ekonomiky pro INCIEN strategické? ‚‚Máme pět činností, o které chceme dbát z dlouhodobého hlediska. V rámci bioekonomiky je pro nás velmi důležité lesnictví jako zdroj materiálu pro stavebnictví, kde dřevo hraje roli díky dekarbonizaci staveb. Dále pak oblast průmyslu a stavebnictví, biotechnika, moderní energetika, digitalizace. Členské státy EU čekají nové adaptace ve výrobě a budou se týkat většiny odvětví textil, ekodesign a podobně," říká Benjamin Hague, který v INCIENu vede Think Tank, analyzuje mezinárodní trendy i nejlepší praxi v cirkulární ekonomice a jejich význam a potenciál v kontextu ČR.

Česká republika patří v produkování odpadu dlouhodobě k evropskému průměru, jeho objem se ale každoročně zvyšuje. Zatímco v roce 2016 připadlo na jednoho obyvatele ročně 2,4 tuny odpadu, v roce 2020 to bylo již více než 3,5 tuny. Podle Petra Novotného, odborníka INCIEN na energetické úspory, moderní energetiku a energetické využití biologicky rozložitelných odpadů, v současné době na skládkách končí zhruba 2,6 milionu tun komunálního odpadu, z kterého třeba 70 procent by bylo možné dále zrecyklovat. „Komunální odpady mají velký potenciál, jelikož jde o velké množství odpadu, které se nevyužívá a naopak nám škodí, například jeho hromadění na skládkách. Primárně se musíme naučit vhodně nacházet odpady a následně je využívat. Důležité je se také zamyslet nad tím, že jsme dlouho žili v energetické i materiálové hojnosti, ceny pohonných hmot byly relativně nízké, ale projekty se dlouho nerozvíjely díky nedostatečné legislativě," dodává.

‚‚Aktuální je program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu, kdy se celá jedna prioritní osa zaměřuje na efektivnější nakládání se zdroji. V rámci programu bude možné zaměřit se na podporu udržitelného hospodaření s vodou, kde podpora půjde hlavně na optimalizaci během výrobních procesů. Hlavním cílem bude snižování spotřeby vody v podnicích. Následně bude podporován přechod na oběhové hospodářství, kde se budou podporovat investice do inovativních technologií, které budou umožňovat využití druhotných surovin jako náhradu primárních zdrojů," říká Aneta Slavíčková, manažerka MIDA Consulting, která doplnila debatu o možnostech finanční podpory v oblasti cirkulárních dotací.


Diskuze se konala na platformě Českého cirkulárního hotspotu. Podobné aktivity plánuje organizace i pro členy. Více informací naleznete zde.

bottom of page