top of page

České firmy jsou pod tlakem investorů. Tři čtvrtiny chtějí investovat jen do „zelených“ společností

Čeští investoři následují trend ze světa a při svém rozhodování o investicích přihlížejí na to, jak firmy řeší environmentální a sociální dopady svého podnikání (tzv. ESG). Jsou přitom ještě přísnější, než ukazují globální data. Téměř tři čtvrtiny investorů prohlašují, že zvažují ESG dopad své investice, vyplývá z Czech ESG Survey, vůbec prvního ESG průzkumu mezi českými firmami, který společně vypracovali PwC Česká republika, AKAT ČR a CFA Society Czech Republic. Investoři dokonce připouští, že se raději vzdají části svého zisku než aby investovali do firmy bez udržitelného konceptu.

 

České firmy především v posledních dvou letech čelí zvýšenému tlaku na sociální a environmentální odpovědnost jejich podnikání. Kromě požadavků na odpovědné podnikání ze strany regulátorů, klientů i zaměstnanců se přidávají i investoři. Ti jsou dokonce ochotni vzdát se části svých zisků výměnou za to, že budou investovat do udržitelných firem.


Na 72 % zástupců českých investičních společností řeší ESG dopad svých investic. Čeští investoři tak ESG vlivům přikládají ještě větší dopad než je světový průměr, ve světě je ESG rozměr podle dat PwC důležitý pro 57 % investičních skupin. Pouze necelá třetina investorů (31 %) přitom říká, že není ochotna vzdát se kvůli ESG části svých zisků a není ochotna akceptovat nižší míru návratnosti investice. A 41 % naopak říká, že se části svých zisků kvůli ESG vzdá. Czech ESG Survey je prvním podobným průzkumem svého druhu, potvrzuje tak, že pro investory je otázka udržitelnosti velmi důležitým tématem.


Dvě třetiny investorů zároveň zdůrazňují, že společnosti by se měly zabývat problematikou ESG, i když to povede ke krátkodobému poklesu zisku. Pouze 14 % investorů takové tvrzení odmítá. „Nižší míra návratnosti v krátkém časovém horizontu vykoupená nefinančním přínosem a vyšší ziskovostí v delším časovém horizontu dává smysl. Investice v souladu s principy udržitelného investování nám umožní zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu, což se pozitivně projeví na návratnosti investic,“ říká za investory ředitel NN Investment Partners Lubomír Vystavěl.


Pouze 17 % investorů se přitom domnívá, že ESG postoj vůbec neovlivňuje hodnotu firmy. A pouze 14 % investorů říká, že při rozhodování o investicích nezvažuje vůbec žádné aspekty vedoucí k ochraně životního prostředí. Naopak nejčastěji zaznívají požadavky na kroky vedoucí ke snižování CO2 (68 %), používání obnovitelných zdrojů elektřiny (50 %) či hospodaření s vodou (29 %). „Emise CO2 patří k ukazatelům, které lze vcelku exaktně kalkulovat, a také už u těchto výpočtů má mnoho firem delší praxi. Lze tak benefitovat z určité míry jistoty, která u environmentálních otázek často chybí,“ vysvětluje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR Jana Brodani.


„Výsledky vůbec prvního uceleného ESG průzkumu mezi českými firmami potvrzují to, co v posledních letech vidíme v praxi prakticky denně. Firmy si stále více uvědomují environmentální a sociální přesah svého podnikání a chtějí ‚zezelenat‘. Zapracovávají proto ESG strategie do svých firemních hodnot a vědí, že jen odpovědné firmy zůstanou konkurenceschopné. A tlak ze strany investorů se přidává a stává se jedním z nejsilnějších důvodů pro odpovědné podnikání,“ dodal partner PwC Česká republika Jan Brázda.

V rámci posuzování ESG aktivit se přitom investoři nezaměřují jen na ekologii, ale i sociální a etické aspekty podnikání. V rámci sociální udržitelnosti jsou pro ně klíčové především oblasti zdraví a bezpečnosti (63 %), pracovních standardů (48 %), ale i ochrany soukromí a dat (41 %). V rámci řízení společnosti je pak suverénně nejdůležitější protikorupční jednání (67 %) následované personálním obsazením vedení firmy či zastoupením žen ve vedení společnosti.

Zvýšený tlak, a to nejen ze strany investorů, přitom vede i k tomu, že české firmy musejí klást důraz na kvalitní nefinanční reporting. Právě v tomto směru přitom podle investorů zatím za západními zeměmi nejvíce zaostávají. Pouze 14 % investorů se domnívá, že kvalita současného nefinančního reportingu je dostatečná, ve světě je s množstvím reportovaných ESG dat spokojena třetina investorů.


Více o studii zde a celý report naleznete zde.

Comments


bottom of page