top of page
Untitled-1-02.png

#3 Trendy 
[v] Udržitelnosti

21. 4. 2022  |

09:00

bodky-08.png

LIVE STREAM

Série živě streamovaných debat

V rámci série živě streamovaných debat projektu [ta] Udržitelnost na portálu Info.cz se věnujeme společně se zástupci byznysu, neziskové sféry i státní správy klíčovým trendům, které v rámci oblasti udržitelnosti a zelené budoucnosti byznysu rezonují.

Témata třetího streamu (21. dubna 2022)

  • Jak se projevuje udržitelnost v developmentu?

  • Jak může k udržitelnosti přispět efektivní firemní nadace?

  • Proč je pro udržitelný byznys důležité mentální zdraví zaměstnanců?

  • A jak náročné je v Česku prosazovat cirkulární ekonomiku?

​Řečníci 21. 4. 2022

řečnice

01

Nadace Tipsport 

stefankova.png

Lucia Štefánková

Ředitelka Nadace Tipsport

Vzděláním antropoložka, praxí strategická plánovačka, šéfka firemních nadací, specialistka na filantropii a CSR. Zajímá ji společenská odpovědnost a udržitelnost.

 

Od roku 2019 je ředitelkou Nadace Tipsport a je zodpovědná za strategii filantropie holdingu Tipsport v České i Slovenské republice. V Tipsportu přesvědčila podnikatelé se štěstím, proč dává hluboký smysl investovat desítky milionů do boje proti globálním klimatickým změnám. Vždy ji bavila akademická půda, dodnes vyučuje zahraniční studenty na Univerzitě Karlově v Praze.

Lukáš Zrůst

Spoluzakladatel

Progresus Invest Holding  

Lukáš je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde získal magisterský titul. Doktorem práv se následně stal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to na katedře finančního práva a finanční vědy, kde v současné době dále akademicky působí. Lukáš dále úspěšně absolvoval vzdělávací program MBA v oboru daně, účetnictví a controlling, a vzdělávací program LL.M v oboru obchodního práva v kontextu práva EU. Lukáš svou kariéru začínal na Ministerstvu spravedlnosti, kde jako vrchní ředitel vedl sekci kontroly a evropských programů a podílel se na tvorbě legislativy. V roce 2021 založil a vede skupinu Progresus Invest Holding, která se specializuje na dlouhodobé investice v realitním developmentu, výrobním průmyslu, IT, vývoj doplňků stravy, práva, insolvence a rovněž také hospitality byznysu.

Snímek obrazovky 2022-04-14 v 12.54.33.png

02

Progresus

03

Progresus

Snímek obrazovky 2022-04-14 v 12.54.25.png

Lukáš Foral

Spoluzakladatel Progresus Invest Holding

Lukáš je investor a investiční partner se zaměřením na fondy, developerské projekty, startupy a vztahy s investory v zemích EMEA. Má více než 16 let zkušeností v oblasti fondů a investic. Lukáš je spoluzakladatel mezinárodní investiční skupiny Progresus. Byl členem dozorčí rady předního akciového fondu Quant.

 

Lukáš byl partnerem v investiční polečnosti Opifer zaměřené na začínající startupy. V letech 2006 až 2012 působil jako podnikatel v private equity se zaměřením na developerské projekty ve Spojených arabských emirátech.

Cyril Klepek

Zakladatel a ředitel Cyrkl

Cyril je zakladatel a ředitel green-tech startupu Cyrkl - v současné době největší evropské recyklační platformy a poradenské firmy, které vidí v odpadu zdroj, kdy pomocí pokročilých technologií propojuje původce odpadů s finálními zpracovateli. Cyril získal ocenění za globální digitální disrupci - Global Digital Disruption od společnosti Globant a byl zařazen do výběru top inovátorů pro rok 2020 od Hospodářských novin a Czechcrunch. Cyril  je dlouhodobým expertem na poli inovací a cirkulární ekonomiky. Absolvoval VŠE obor Ekonomie a hospodářská politika, kde pokračoval na doktorské studium. V tomto období měl zároveň na starosti inovace v Raiffeisenbank a vznik Raiffeisen Advisory. Byl inovačním leaderem v agentuře Direct People a je šéfredaktorem publikací Cirkulární Česko 1 až 3.

Snímek obrazovky 2022-04-14 v 12.52.35.png

04

Cyrkl

07

Terapie mezi stromy

Adam_foto copy.jpg

Adam Táborský

Zakladatel projektu Terapie mezi stromy

Adam se narodil v Pardubicích a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně vystudoval psychologii a sociologii. Během svých studiích mimo jiné zavítal na University College London a Deakin University v Melbourne.

 

Adam je inovátor a šiřitel duševního zdraví. Nyní působí jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde pracuje s lidmi s hraniční poruchou osobnosti. Založil projekt Terapie mezi stromy, kde propojuje přírodu a duševní zdraví. Své klienty bere během terapie na procházky, při kterých využívá příznivých účinků přírody na psychiku člověka. Tématu duševní zdraví se také věnuje ve svých pravidelných článcích nebo sociálních sítích.

05

PwC

štefek.jpeg

Pavel Štefek

Climate & Sustainable Leaders Czech Republic; 

Partner PwC

Pavel Štefek je místopředsedou platformy a zároveň partnerem poradenské společnosti PwC, která v celé iniciativě a projektu Carbon Tracker zajišťuje metodologii a expertizu. Pavel v PwC vede týmy specializující se na digitalizaci, risk assurance, interní audit a čím dál více i služby spojené s udržitelností a fenoménem ESG. Jeho tým stojí za vývojem klientské aplikace pro komplexní řízení ESG dat včetně výpočtů uhlíkové stopy, stanovování a řízení cílů a tvorby nefinančního reportingu.

 

Pavel je absolventem Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a na manažerských pozicích pracoval i v PwC Canada a PwC UK. V PwC Česká republika má i funkci Automotive Industry Leader.

Pavel Zedníček

Výkonným ředitele Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN)

Pavel vystudoval chemii na VŠCHT v Praze a obor Udržitelnost & Inovace v Utrechtu a Curychu. Má pracovní zkušenosti v holandské poradenské firmě a stáže v Paříži, Šanghaji a Lisabonu. V České republice spoluzaložil český EIT Climate-KIC Hub, který se s podporou EU zaměřuje na rozvoj (technologických) inovací zmírňujících klimatické dopady. Za tuto iniciativu byl nominován na Cenu Josefa Vavroušky v kategorii mládeže. Pavel je také členem sítě Aspen Young Leaders Programme.

 

Pavel je v současnosti výkonným ředitelem Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN), jediné nevládní organizace v ČR, jejíž cílem je již od roku 2015 prosazovat principy cirkulární ekonomiky do praxe, a to skrze vzdělávání, výzkum, poradenství a advokacii.

incien_portrety_pavel_01.jpg

06

INCIEN

Kontakt
bottom of page